Tornádo na Moravě jsme křtili v Mikulčicích na akci Rok poté

1. 08. 2022Co se děje v CBS, Knihy, Výstavy a křty

Když se někdy v dubnu 2022 na nás obrátil Ing. Jakub Bartoník s myšlenkou vydat knihu o tornádu, které postihlo Moravu dne 24. června 2021, netušili jsme, kolik nás čeká práce a zda budeme schopni splnit ten nejtěžší požadavek – kniha musí vyjít přesně rok po ničivé události.

Čekal nás intenzivní měsíc práce, autorské, redaktorské, grafické i koordinační a i když měl autor knihy pan Bartoník velké množství nasbíraného materiálu, neustále mu lidé ze zasažených oblastí posílali nové a nové zajímavé fotografie a příběhy. Nejtěžší bylo tyto fotografie vytřídit, vybrat ty nejdůležitější do knihy, doplnit je příběhy a dát knize smysluplný obsah v čitelné podobě. A to v šibeničním termínu!

Podařilo se, a my jsme dokonce s předstihem vydali zdařilou knihu TORNÁDO NA MORAVĚ OČIMA PŘÍMÝCH SVĚDKŮ, která je připomínkou všem záchranářům, dobrovolníkům i zasaženým. Na knihu jsme právem pyšní 🙂

Nesmíme ale zapomenou i na partnery knihy, bez kterých by kniha nevznikla:

obec Hrušky, městys Moravská Nová Ves, obec Mikulčice, obec Lužice, město Hodonín, Jihomoravský kraj, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje, Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, Člověk v tísni, o.p.s., Počasí online Morava, Římskokatolická farnost Moravská Nová Ves, EG.D, a.s.

Knihu finančně podpořili: Stavební firma Plus s.r.o, BARTONIK – Family Collection, EG.D, a.s., Kladensko – Slánsko, z. s.

Jakub Bartoník s knihou Tornádo na Moravě

Bylo nám velkou ctí, že jsme knihu mohli pokřtít 25. června 2022 právě v Mikulčicích v rámci krásné vzpomínkové akce Rok poté. Role kmotrů se zhostili hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich a starosta obce Mikulčic Ing. Bc. Josef Dvořáček.

Zájemci si na akci mohli knihu zakoupit a výtěžek z prodeje jsme darovali obci Mikulčice na podporu dětského dne v příštím roce.

Podívejte se na krátké video nejen z křtu knihy, ale i akce Rok poté:

Pin It on Pinterest

Share This