CBS Nakladatelství

Žádné produkty v košíku.

Tip na výlet - Chebsko

27. února 2021

MINERÁLNÍ PRAMENY, SOPKY I DÁVNÁ HISTORIE

Chebsko - nejzápadnější území České republiky je významné svým přírodním bohatstvím i historickými a kulturními památkami. V dávné minulosti tuto krajinu pokrývaly neprostupné hvozdy a stopy lidského osídlení lze vysledovat až do doby kamenné.

Volná krajina i hustě obydlené oblasti zde mají jinou dynamiku a architektura větší dosah. Naši předkové nás nepřestávají udivovat krásnou geometrií staveb, silnic i cestiček.

V dávných časech byl hlavním slovanským hradištěm samotný Cheb, založený v devátém století. Město Cheb má tedy dlouhou a slavnou historii. Jeho střed je památkovou rezervací s úctyhodně velkým množstvím památek. Znáte Chebské krovy? Jsou fenomenálním souborem jedinečných historických dřevěných konstrukcí. Chebský hrad, i když byl několikrát přestavován, si dodnes zachoval vzácné románské jádro. A symbolem města je známý Špalíček, soubor jedenácti  středověkých domů na náměstí.

Hrad Cheb

Kdysi dávno kolem chebského hradu řádil lapka a mordýř Jeník z Chlumečku se svými kumpány. Nikdo si před nimi nebyl jistý majetkem, ani životem. Až purkrabí chebského hradu Jáchym ze Švamberka si s lapky poradil. Lupiče pobil a Jeníka uvrhl do hradního žaláře. Tam měl, zakutý do želez, strávit zbytek života. Po čase v žaláři také zemřel, jeho černá duše se ale na onen svět neodebrala. Jeníkův duch po nocích děsil každého, na koho narazil, a po panu Jáchymovi už žádný bohabojný člověk na hradě nevydržel. A chebský hrad tak od té doby není sídlem hradních pánů, ale zlovolného Jeníka z Chlumečku.

Hrázděné domy i střed Evropy

Pokud vystoupáme na rozhlednu na Zelené hoře, můžeme se pokochat překrásným výhledem na okolí Chebu. Město leží mezi dvěma přehradami – Skalkou a Jesenickou nádrží. Na vzdálenějším břehu jesenického jezera leží ves Doubrava známá lidovou architekturou, ve skanzenu tu najdete hrázděné domy chebského typu.

Celá oblast Chebska je geomorfologicky poměrně rozmanitá, zahrnuje Chebskou pánev, pohoří Smrčiny, kde Lubská vrchovina je nejvýchodnějším celkem Smrčin a na ni již navazují Krušné hory, a také část Slavkovského a Českého lesa. Na rozdíl od Šumavy je Český les poměrně málo známý a jeho severní část s nejvyšší horou Dyleň byla před rokem 1989 prakticky nepřístupná. Dnes se můžeme toulat zdejšími hlubokými hvozdy pěšky či na kole a prohlédnout si například „střed Evropy“, jedno z mnoha míst, která byla určena jako jakýsi střed našeho kontinentu.

Hrad Seeberg

Vítejte v časech, kdy Chebsko bylo součástí štaufské rodové državy a služebníci císaře Fridricha I. Barbarossy tady budovali síť opevněných sídel.

Tito služebníci se nazývali ministeriálové a v oněch dávných dobách se stali výhradními správci tehdejšího Chebska. Mezi sídly, která si zde vystavěli, byl i hrad Seeberg. Během uplynulých devíti staletí byl dobyt i vypálen, prošel několika přestavbami a dokonce mu ještě docela nedávno hrozil zánik. Díky skupině nadšenců se však zaskvěl ve své původní kráse a svým návštěvníkům nabízí rozsáhlé expozice představující dějiny hradu a výroby porcelánu v západních Čechách, slavný chebský intarzovaný nábytek, lidové tradice a mnoho dalších zajímavostí.

Bahenní sopky

Oblast Chebska je známá především díky minerálním pramenům a lázeňství, jehož centrem jsou Františkovy Lázně. Jsou poměrně novým městem založeným až v roce 1793, vyvěrá zde dvacet jedna pramenů a nejznámější se nejmenuje jinak než pramen Františkův.

V okolí Chebu a Františkových Lázní najdeme mnoho zajímavých koutů jako třeba přírodní rezervaci Soos či hrad Ostroh - Seeberg a skalní hrad Vildštejn ve Skalné. Krajina Soosu je poseta stovkami mofet. Že netušíte, co to je? Někdy jsou nesprávně označovány jako bahenní sopky. Přihořívá? Ano, mofety jsou výdechy suchého oxidu uhličitého, které jsou projevem doznívající vulkanické činnosti. Nejmladší sopka ve střední Evropě Komorní hůrka stojí asi dva kilometry od Františkových lázní.

Hrad Vildštejn

Když dělníci před nějakým časem opravovali hrad Vildštejn, čekalo na ně nemilé překvapení.

V jedné části hradu narazili na zazděnou ženskou kostru. A to dokonce v komíně! Kdo byla ta žena a proč ji kdosi zazdil právě tam? Byla to snad dcera jednoho z pánů rodu Trautenbergů, kteří hrad vlastnili na přelomu 16. a 17. století? Vyznala se prý v bylinách a jedech a lidé ji považovali za čarodějnici a báli se jí. Povídá se, že jednoho dne záhadně zmizela. Je tedy docela možné, že vlastní příbuzní ji sprovodili ze světa. A aby jim vinu nikdo neprokázal, nešťastnici zazdili.

Bublající prameny

Malebná krajina bublajících minerálních pramenů v okolí Mariánských Lázní láká k pěším i cyklistickým výpravám. Tuto krajinu si zamiloval i Johann Wolfgang Goethe, který rád navštěvoval spoustu míst, jmenujme alespoň Goethovu skalku u Hazlova.

A už jsme u nejzápadnějšího města Čech, kterým jsou Hranice. Odtud si můžeme udělat výlet k Trojmezí, místu, které bylo dlouhé roky z našeho území zcela nepřístupné. A odvážnější se mohou vypravit za nejzápadnějším hraničním kamenem České republiky, ke kterému ovšem od nás žádná cesta nevede. Poletíme?

Zámek Kynžvart

Když budete ke Kynžvartu přijíždět od Chebu, jako první vám do oka padne starobylý mlýn stojící pod hrází rybníka.

Na počátku minulého století si v něm jeho nájemce zřídil hospodu. Jednou za soumraku se do ní vydalo dvanáct mládenců z Kynžvartu. Cestou se k nim přidal třináctý, ale v hospodě zjistili, že má čertovské kopyto! Začali se pomalu vytrácet, až s čertem zůstala jen hostinská. Ta nelenila a milého pekelníka pokropila svěcenou vodou. Ozvala se mocná rána, místnost byla plná kouře, všude byla cítit síra a čert byl ten tam. A ten vikýř, kterým tehdy čert uletěl, je na mlýnu vidět dodnes.

Klášter Teplá

Povídá se, že klášter Teplou chrání jakýsi strážný duch. To se projevilo zejména za husitských válek.

Žižkovo vojsko bylo tenkrát doslova za humny, když padla mlha tak hustá, že nebylo vidět na krok. Vojevůdce vykřikl děsivou přísahu, že celý klášter srovná se zemí, když se zachrání. Sotva to vyslovil, objevil se nenápadný človíček, který prohlásil, že vojsko z mlhy vyvede. Žižka mu uvěřil, ale než se za ním vydali, raději ho spoutal. Po hodinách pochodu Žižka poznal, že byl oklamán. Napřáhl kopí, aby muže probodl, ale kopí prolétlo do prázdna. Neznámo jak, cizí průvodce zmizel. Jen provazy, kterými byl spoután, po něm zůstaly.

Okres Cheb na leteckých fotografiích si můžete prohlédnout v knize leteckých fotografií CHEBSKO Z NEBE. Prolistujte si tuto knihu, může se stát nejen inspirací, ale také třeba jakýmsi malým průvodcem na vašich cestách za objevy a poznáním.

 

Prolistujte si knihu CHEBSKO Z NEBE onlineCBS Nakladatelství

CBS Nakladatelství s. r. o.

Vodní 1972,
760 01 Zlín
Česká republika

Pobočka Pardubice
Sukova tř. 1556
530 02 Pardubice

Kontakt

+420 774 479 544
info@cbs-cesko.cz

Fakturační údaje

CBS Nakladatelství s. r. o.

Vodní 1972, Zlín
760 01 Česká republika

IČ: 24804584
DIČ: CZ24804584

Účet: 2202616996 / 2010

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram