CBS Nakladatelství

Žádné produkty v košíku.

Průzkum spokojenosti na letecké snímkování 2021

28. ledna 2022

Vyhodnocení průzkumu spokojenosti - Letecké snímkování 2021

Každoročně provádíme letecké snímkování na jaře a začátkem léta a omezeně také na podzim, kdy je omezený počet slunečných dnů vhodných pro fotografování. V naší nabídce máme letecké fotografie i letecké video.

Zpětná vazba od zákazníků je pro nís nesmírně důležitá a proto provádíme pravidelný průzkum spokojenosti. V tomto článku najdete výsledky průzkumu spokojenosti našich zákazníků s dodanými leteckými fotografiemi i leteckým videem.

Průzkum probíhal během prosince 2021 a na otázky odpovídalo 114 zákazníků.

Kvalita fotografií

V průzkumu jsme zjišťovali, jak byli zákazníci spokojeni s kvalitou dodaných fotografií. Kvalitu měli zákazníci hodnotit známkou 1 až 5 jako ve škole. Je potěšitelné, že v 74 % zákazníci ohodnotili fotografie známkou výborná. V odpovědích zazněly např. tyto odpovědi: Jsme moc spokojeni, krásné fotky a cena příznivá; Krásný fotky, barevné, kvalitní provedení; Líbí se mi, je to pěkný detailně; Je to čistý, jednička nejlepší; Je tam vše podstatné; Hrozně se nám líbí, náhled je krásný kostel atd.; Jsou krásné snímky, jsme spokojeni, hezky barevný, pěkně provedená práce; odpovídá tomu, co jsem od toho očekával; jsou hezký, kvalitní, je to fajn. 19 % partnerů kvalitu fotografií ohodnotilo známkou chvalitebná. Zdůvodnili to např. takto: snímky jsou krásné; některé barvy přepálené na A3, ale jinak na USB bylo výborné; Protože ta barevnost nevím, nebylo to tak přirození na A3, na USB kartě tam fotky byly ok. Na plátně bylo v pořádku; Nebylo to tak jak jsme si představovali. Byly foceni příliš brzo ráno, v září. Čekali jsme že bude foceno květen, červen. Zákazníkům bylo vysvětleno, že létat a snímkovat začínáme začátkem května, kdy se krajina zazelená. Na snímkování využíváme každý pěkný slunečný den, pokud není na obloze příliš mnoho mraků, které by způsobovaly na fotografiích a ve videu nepříjemné stíny. Snímkování nemá posloupnost dle data podpisu objednávky. letecké posádky si plánují území výslovně podle podmínek počasí a hustoty objednaných míst. Před samotným letem posádka nikoho z klientů nekontaktuje. Pracuje pouze s poznámkami uvedenými v objednávce. Často se totiž stává, že během letu, vzhledem k vhodným podmínkám k snímkování, mění původní plán činnosti. Tyto nekomfortnosti kompenzujeme velmi výhodnou cenou snímkování, díky kterým umíme nafotografovat a natočit více obcí v jeden den. Pokud si klient přeje snímkování v konkrétním období nebo denní době, je to možné při objednání služby VIP snímkování.

Dárky k objednávce

Každý zákazník od nás dostává určitý počet upravených a vytištěných fotografií. Zároveň dostává i všechny pořízené záběry v plném rozlišení. Ke každé objednávce dostane zákazník i dárek - v kampani pro rok 2021 to byla speciální fotografie Planeta obec a kalendář 2022 s leteckou fotografií dané obce. V průzkumu nás zajímalo, jak zákazníci tyto dárky vnímají Nejvíce zákazníků (72 %) uvedlo, že se jim dárky líbí a že jsou s nimi spokojeni. V odpovědích zaznělo např. toto: Líbí se mi jak planeta tak kalendář. Jsem spokojený; Planeta hezký nápad, kalendář – připravím že si ho vyvěsíme; Krásný dárky, planeta obec je perfektní, nápad na jedničku; Planeta – špičková – vymyslel něco co někde není.; Jo krásný. Udělali jsme výstavu – daly fotky a planetu. Kalendář – do budoucna využijeme, planeta líbí, je to jiný pohled takový zajímavý; To je super, planeta nemá chybu. Drobné výhrady mělo 7 % zákazníků (planeta obec nakonec nevyužijeme, máme tři části; no není to špatný, nevyužijeme jsme malá obec, kalendář spíše spíš stolní) a 9 % zákazníků by si vybralo něco jiného a uvedlo, že dárky jsou pro ně nevyužitelné. Dárky se nelíbily 5 % dotazovaných a 7 % dotazovaných nedokázalo na otázku odpovědět.

Pravidelné informování zákazníka

Během kampaně naše koordinátorka pravidelně informuje zákazníky o průběhu leteckých prací. V průzkumu jsme chtěli zjistit, jak zákazníci vnímají informace obsažené v pravidelných newsletterech . Je potěšitelné, že v 75 % partneři byli s informacemi spokojeni, hodnotili je jako dostačující a užitečné (věděli vše, vše ok; komunikace výborná; bylo naprosto dostačující; dostačující, žádné výhrady; Stačilo to bylo to v pohodě; No tak věděl jsem kde se pohybujete. V pohodě; Já si myslím že to bylo na výborné úrovni vyhovovalo mi to kdy to bude probíhat. Možná mohlo třeba být kdy by byl ten termín; Bylo to úplně v pohodě, super jednání; Četl jsem je, bylo to super; Byl jsem moc rád, že jsem věděl co se děje; Taky bez problému, byl jsem rád že to chodilo; Určitě super komunikace, protože cokoliv předtím bylo, tak jste dali vědět. Komunikace s Vámi velmi úžasná.) Drobné výhrady mělo 5 % zákazníků (Informace neurčité pro naši obec. Obecné.; Dát informaci, kdy bude provedeno focení. Potřebuji přesně vědět kdy). 4 % zákazníků vnímalo informace jako nadbytečné, 8 % zákazníků nevědělo, že informace posíláme a 7 % zákazníků nedokázalo na otázku odpovědět (příjemce informací byl někdo jiný).

Termín dodání leteckých fotografií nebo leteckého videa

Termín měli zákazníci hodnotit známkou 1 až 5 jako ve škole. Nejvíce partnerů – 80 %, ohodnotilo termín dodání známkou výborná a k hodnocení doplnili tyto komentáře: Bylo dohodnuto, takže v pořádku; Protože si myslím, že to co jste slíbili, bylo splněno; Čekalo se to na vhodné počasí, nevadilo že to déle trvalo; Tak 1 věděli jsme kdy to bude, nemám s tím problém; Bylo to dodané v termínu; co jsme se domluvili, tak přišlo; nespěchali jsme na to, žádný tlak, vyčkali jste na příhodné počasí, nemám výtek; Termín byl podle dohody, žádná prodleva. Dohadování – vše ok. 14 % partnerů hodnotilo termín dodání známkou chvalitebná s těmito komentáři:  Tak dávám za 2 bylo to trošku déle, než jsem počítal; asi taky dobrý – něco se posouvalo, ale byl jsem informován. 5 % partnerů dalo známku dobrou (Spíš jsme to urgovali aby fotky byly dříve. Byla škoda, že to nedošlo, kdy jsem to já potřeboval. Nebylo to až tak domluveno. Nedávám to za vinu. Měli jsme akci a počítal jsem že snímky budou na tu akci.) a jen 1 odpověď měla známku dostatečnou.

Kvalita leteckého videa

Kvalitu videa měli zákazníci hodnotit opět známkou 1 až 5 jako ve škole. Nejvíce zákazníků (76 %) ohodnotilo kvalitu fotografií známkou výborná. Jako vysvětlení uvedli např.: Protože se mi to líbí a je to profesionálně udělané; Super perfektní, dali jsme to na stránky, samé pochvaly; za 1 protože se mi to líbí i zastupitelům a občanům; Kvalitní, vypovídající, super; výborný, perfektně zpracované. 12 % zákazníků dalo videu známku chvalitebná s uvedením těchto důvodů: Protože se mi zdá že je to zdlouhavý, nelíbí se mi ta hudba; Já už si toho moc nepamatuji, dávám 2; Je to pěkný dáme 2 vždycky je co zlepšovat. 9 % zákazníků video ohodnotilo video známkou dobrá (Pěkný, vše pěkný, ale ta jedna část Podvlčí bylo z dálky, nemůžete asi jít blíž. Chybí kaplička – tam není nic. Není nic přiblíženého. Jinak spokojenost.).   Všechny videa obcí si můžete prohlédnout na našem YT kanále Česko z nebe

Délka leteckého videa

Spokojenost zákazníků s délkou dodaného leteckého videa jsme ještě nezkoumali. Bylo proto důležité zjistit, zda tato délka zákazníkům vyhovuje. Většina zákazníků (79 %) je s délkou videa spokojená, 2 zákazníci by uvítali video delší a jeden zákazník by chtěl video rozdělené na 2 kratší díly.Během průzkumu jsme získali velké množství krásných referencí. Některé z nich si zde můžete přečíst.Obec Čechy Protože jsme se zapojili do snímkování obcí, mohu říci, že jsme nadšeni. Snímky velmi pěkné a výborně využité. Velmi nás oslovil nápad s planetou. Průběžně jsme byli informováni o postupu prací a vždy se setkali s milým přístupem a ochotou. V dalších letech Vaše služby jistě znovu využijeme. Mgr. Renáta Dočkalová starostka obce ČechyTATRA TRUCKS a.s. Společnost TATRA TRUCKS využívá služby leteckého snímkování pro záběry výrobního areálu v Kopřivnici. Snímky vždy splnili naše očekávání na kvalitu i rychlost dodání. Počet snímků je více než dostatečný, využíváme je zejména pro prezentační účely. Spolupráci, komunikaci hodnotíme na výbornou. Michal Konečný TATRA TRUCKS a.s., Marketing a PRObec Rouské Zapojili jsme se do Vašich několika projektů a vždy jsme byli velice spokojeni, naposledy do leteckého snímkování obce. Byli jsme mile překvapeni kvalitou snímků a rychlostí dodání od objednání. Navíc výborná spolupráce a vyřízení jakéhokoliv požadavku ke spokojenosti zákazníka. Fotografie použijeme na propagaci naší krásné obce. V příštím roce plánujeme využití dalších možností využití fotografií nejen ve vnitřních prostorách, ale hlavně venku. Přeji mnoho spokojených zákazníků a mnoho dalších nádherných projektů. Ing. Daniela Tvrdoňová starostka obce RouskéMěsto Vyškov Rád bych vaší společnosti poděkoval za dodané letecké snímky našeho města. Jejich technické kvalita i zpracování mě velice potěšilo. Rovněž spolupráce a potřebná součinnost mezi pracovnicemi našeho TIC, které zajišťovaly zakázku z naší strany a zaměstnanci vaší společnosti byla na velmi dobré úrovni. Snímky posloužily jako základ kalendáře, který byl volně dostupný občanům města a i u nich vzbudil mimořádný ohlas. Získali tak velice zajímavé a mimořádné „pohledy“ na město, ve kterém žijí. Mgr. Stanislav Kolařík vedoucí Kanceláře starosty a tajemníka

Více referencí

Pokud se chcete dozvědět více o leteckém snímkování, podívejte se na www.ceskoznebe.czCBS Nakladatelství

CBS Nakladatelství s. r. o.

Vodní 1972,
760 01 Zlín
Česká republika

Pobočka Pardubice
Sukova tř. 1556
530 02 Pardubice

Kontakt

+420 774 479 544
info@cbs-cesko.cz

Fakturační údaje

CBS Nakladatelství s. r. o.

Vodní 1972, Zlín
760 01 Česká republika

IČ: 24804584
DIČ: CZ24804584

Účet: 2202616996 / 2010

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram