CBS Nakladatelství se rozhodlo věnovat veškerý výtěžek z prodeje knih leteckých fotografií Zlínského kraje ve prospěch Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Tímto způsobem chce pomoci největšímu zdravotnickému zařízení v regionu zvládnout současnou komplikovanou situaci vyvolanou pandemií koronaviru. Finanční dar bude použitý na nákup ochranných zdravotních pomůcek.
Knihy leteckých fotografií si mohou zájemci zakoupit prostřednictvím e-shopu na odkazu www.cbs-cesko.cz/obchod. „Tento dárcovský prodej potrvá od 6. dubna až do 19. dubna letošního roku.

Pin It on Pinterest