CBS Nakladatelství

Žádné produkty v košíku.

Jihlavsko - pozoruhodný kraj s dávnou hornickou tradicí

23. října 2020

Toulejme se krajinou jako stvořenou pro romantické výlety a koupání v rybnících. Prohlédněme si očima ptáků a pilotů zvlněné hřbety Českomoravské vrchoviny okouzlující čistou přírodou a skrývající mnohá podzemní bohatství. Vzlétněme a poznejme Jihlavsko.

Putování za dobrodružstvím začíná v samém srdci Vysočiny, jejímž centrem je starobylé město Jihlava vzešlé z prosperity středověkých stříbrných dolů.

Po dlouhá staletí zde vzkvétal obchod i tradiční řemesla. Díky svému stříbrnému bohatství je nejstarším královským horním městem u nás. Historické centrum Jihlavy obkroužené středověkými hradbami připomíná z výšky barevnou šachovnici, kde impozantní chrámy představují šachové fi gurky. A co teprve výprava do hlubin tajuplného jihlavského podzemí. Největší místní raritou je svítící chodba, jejíž stěny po nasvícení zelenkavě světélkují. Svým rozsahem je záhadný labyrint podzemních chodeb druhý největší v republice.

Z Jihlavy se všemi směry rozbíhají cesty, po nichž se můžeme vydat za přírodními krásami i neokázalou poklidnou atmosférou vesnic a městeček. Čekají nás milé venkovské scenérie, kde v kopcovitém kraji šumí hluboké lesy a k obzorům stoupají táhlá pole i stromořadí. Je to kraj se svébytnými tradicemi, v nichž se prolínají obyčeje české, moravské, německé i židovské.

Renesanční perla Vysočiny - Telč

Prolétneme se nad renesanční perlou Vysočiny, Telčí. Sluncem prozářené pestrobarevné štíty domů v historickém centru jsou obklopené rybníky. Celý areál korunuje jedinečný zámek, kde se točila nejedna pohádka. Telč se někdy nazývá „moravskými Benátkami“. Je to místo podmanivého kouzla, které se právem řadí na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
Významná je také alej Telč – Lipky, kde stojí nádherné památné lípy a moudré duby.

V knize se vám přestaví také přívětivá Třešť pyšnící se unikátní tradicí výroby lidových betlémů a řadou historických pamětihodností. 

Pověst ze zámku Telč

Snad každý zná pověst o bílé paní, která se zjevuje na hradech a zámcích Pánů pětilisté růže. Prý je to duch dobré paní Berty, která zavedla v Jindřichově Hradci tradici vaření sladké kaše. Vařívala se i na zámku v Telči.

Když za třicetileté války oblehla město švédská vojska, jejich velitel byl velmi pobaven touto tradicí a zakázal sladkou kaši vydávat. Vysmál se Telčským, že prý jeho vojáci umí s penězi lépe naložit. Záhy poté se ale začaly dít prapodivné věci. Vždy o půlnoci začal kdosi tropit nesmírný povyk, z kuchyně se ozývalo řinčení hrnců, ze zbrojnice třeskot zbraní. Okna i dveře se samy otvíraly, svíce i louče rozsvěcovaly a zhasínaly.

Po sedm dlouhých nocí nedal duch dobré paní Berty jemu ani jeho vojsku spát a osmého dne velitel rád přikázal, aby se tradiční sladká kaše Telči vydala. A od toho dne byl na Telči klid.

Starobylá Polná a žulový monolit

Ve výčtu pozoruhodných měst Jihlavska nesmí chybět ani starobylá Polná s velkolepým barokním chrámem Nanebevzetí Panny Marie, starobylou židovskou čtvrtí a řadou dalších architektonických skvostů.

Jako na křídlech ptáků prolétneme nad nevelkou Brtnicí rozkládající se podél zákrutu stejnojmenné řeky, nad romantickými rybníčky a rybníky, malebnými vesničkami rozloženými kolem něžných kostelíků. Společně vystoupáme až nad nejvyšší partie Vysočiny známé jako Jihlavské vrchy, z nichž do údolí shlížejí prastaré kamenné hrady.

Nesmírným bohatstvím kraje je proslulá kvalitní žula, z níž pochází i monolit na Pražském hradě. Zvětráváním v některých vrcholových partiích vznikla v průběhu staletí kouzelná kamenná moře. Ze známých lesnatých vrchů můžeme spatřit Čeřínek u Dolní Cerekve, Špičák a zejména mohutnou Javořici, nejvyšší bod celé Českomoravské vrchoviny.

Pověst ze zámku Brtnice

To bylo tehdy, když na brtnickém zámku žil jeden adjunkt, který vedl velice špatný a bezbožný život.
Na své povinnosti nedbal, více se popíjení a karbanu věnoval. Ale na každého jednou dojde. Tak se také stalo, že milého adjunkta žena opustila a dluhů měl, že do smrti by je splatit nemohl. Viděl jediné řešení – smrt.

Vzal tedy pušku a zastřelil se v jednom ze zámeckých pokojů. Tam jej také sloužící druhý den nalezli.

Když přišel den pohřbu a pro tělo samovraha šli, tu spatřil ke svému zděšení lid sloužící i městský adjunkta v okně zámku, jak vyhlíží ven a chechtá se. Odvážlivci jacísi se přece jen našli, aby jeho tělo odnesli, to však zmizelo! A dodnes nikdo neví, kam se adjunkt poděl… Jeho duše však klidu nenašla a vždy o svatojánské noci se prý Brtnicí nese ďábelský smích adjunkta, který vyhlíží z okna.

Růžový kámen

Uprostřed lesů se na skalnatém vrchu v romantické krajině Javořických vrchů zvedá mohutný gotický hrad Roštejn. Jeho původní název zněl poeticky Rosenstein neboli růžový kámen. Milovníci historie i poutníci se snadno zamilují do půvabných zřícenin rozesetých po nedotčené krajině Vysočiny. Jako štětcem namalované siluety vystupují z malebných kopců a shlíží na široširé okolí.

Třeba nás naše kroky zavedou po lesních stezkách na dávný Janštejn, skalnatý Štamberk s pozoruhodným kamenným mořem nebo na nespoutaný Rokštejn v údolí říčky Brtnice. Jejich hrdou slávu dnes už jen připomínají hradní stěny nebo vysoké věže, které jsou stále prostoupené zvláštním
geniem loci.

Jihlavsko je kraj, který nás osloví v každou roční dobu, potěší naše srdce a výlety za jeho krásami nás naplní radostí a chutí do života. To vše a mnohem více nás zde čeká. Vstupme, jsme srdečně vítáni.

Pověst ze zříceniny hradu Roštejn

Jako maják se tyčí nad magickými Javořickými vrchy mohutná věž hradu Roštejna. Přitahuje a vábí, stejně jako tajemné legendy, jimiž se to tady jen hemží.

A začalo to vlastně už vznikem hradu. Prý jej vystavěl sám ďábel, kterého o to požádal hradní pán, aby jeho sídlo bylo hotovo co nejdříve. Za to se pekelníkovi upsal duší, ten zase pro změnu od svatého Petra dostal nařízeno, že stavbu musí dokončit před prvním kohoutím zakokrháním.

Jedné selce bylo hradního pána líto, když v noci pozorovala, jak čert nosí kameny jeden za druhým, zdi narůstají a hradní pán je stále smutnější. Proto když se pekelník blížil s posledním kamenem, vzbudila svého kohouta. Ten z plna hrdla zakokrhal, ďábel zahromoval, zahodil balvan a vyrazil od Roštejna tak rychle, že po něm zůstala jen stopa v podobě koňského kopyta vyrytá do skály, které se od těch dob říká Čertova skála.

Jihlavsko je kraj, který nás osloví v každou roční dobu, potěší naše srdce a výlety za jeho krásami nás naplní radostí a chutí do života. To vše a mnohem více nás zde čeká. Vstupme, jsme srdečně vítáni.

Pověst ze zříceniny hradu Rokštejn

Malebná zřícenina hradu Rokštej se již dlouhé věky tyčí nad řekou Brtnicí. Říká se, že v jeho podzemí je ukryto bohatství, které hlídá obrovský černý pes.

Je to už dávno, co jedna chudá dívka zabloudila ke hradu, kde uslyšela žalostné psí vytí. Šla za tím hlasem a zakrátko sestoupila do podzemí, kde uviděla černého psa, jak sedí před hromadami zlata a vyje. Ubohého zvířete bylo dívce líto a začala jej hladit. Pes si spokojeně lehl a pak řekl lidským hlasem, aby si nabrala zlata a klenotů, kolik jen chce.

Udivená dívka sáhla po několika zlaťácích, uložila je do kapsáře a strážci pokladu radostně děkovala. Pes se na ni ještě jednou podíval, rozplynul se a dívka se vydala domů.

Od těch dob se mnozí snažili poklad nalézt, nikomu se to však nepodařilo a černý pes dál střeží své bohatství v podzemí Rokštejna.

JIHLAVSKO Z NEBE

Použité fotografie jsou z knihy JIHLAVSKO Z NEBE, kde si okres Jihlava můžete prohlédnout  netradičním pohledem ptáků a pilotů. Kniha získala ocenění Nejkrásnější kniha Vysočiny 2020 od čtenářů Krajské knihovny Vysočina.

Inspirujte se a poznejte tento rozmanitý kraj.

Knihu si můžete online prolistovatCBS Nakladatelství

CBS Nakladatelství s. r. o.

Vodní 1972,
760 01 Zlín
Česká republika

Kontakt

+420 774 479 544
info@cbs-cesko.cz

Fakturační údaje

CBS Nakladatelství s. r. o.

Vodní 1972, Zlín
760 01 Česká republika

IČ: 24804584
DIČ: CZ24804584

Účet: 2202616996 / 2010

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram