CBS Nakladatelství je členem České kartografické společnosti

7. 03. 2022Co se děje v CBS, Novinky

Česká kartografická společnost sdružuje zájemce o rozvoj kartografické vědy, techniky a kartografických technologií, o výchovu a vzdělávání kartografů, o historii kartografie a o tvorbu, výrobu a využívání různých typů map a atlasů a související obory.

Mezi aktivity ČKS patří pravidelné pořádání kartografických konferencí, soutěž Mapa roku, národní soutěž Dětské kresby Barbary Petchenik, organizace odborných seminářů, výstav apod.  Je také členem Rady vědeckých společností České republiky a reprezentuje Českou republiku v mezinárodní kartografické asociaci ICA.

Mezi pravidelné aktivity patří pořádání Kartografického dne v Olomouci na Katedře Geoinformatiky Univerzity Palackého. Letošní den byl na téma KARTOGRAFIE A KULTURA. A právě na Kartografickém dni dne 25.2.2022 bylo CBS Nakladatelství slavnostně přivítáno mezi kolektivní členy České kartografické společnosti.

Zástupce CBS Nakladatelství Jakub Petráš převzal potvrzení členství z rukou prezidenta společnosti profesora Václava Talhofera a krátce představil účastníkům Kartografického dne společnost CBS Nakladatelství. Jakub zavzpomínal i na nedávnou dobu, kdy v této aule promoval 🙂

Členství v České kartografické společnosti si velice vážíme a chceme podporovat rozvoj kartografie a související profesní výchovu a vzdělávání; propagovat a popularizovat kartografii, tvorbu, využívání a studium kartografických produktů.

CBS Nakladatelství na Kartografickém dni v Olomouci

Účastníci Kartografického dne si také mohli prohlédnou naši Ručně malovanou magnetickou mapu ČR, která získala ocenění v soutěži MAPA ROKU i na Mezinárodní kartografické soutěži ve Florencii konané na konci roku 2021.

CBS Nakladatelství na Kartografickém dni v Olomouci

Pin It on Pinterest

Share This