Břeclavsko z nebe

26. 09. 2019Knihy, Právě vyšlo

Břeclavsko je doslova rájem pro milovníky přírody, lidových tradic, vína, cyklistiky i klidných procházek. Nyní ho uvidíte pohledem ptáků a pilotů v připravované knize BŘECLAVSKO Z NEBE.

Zdobí ho Pálava s reliéfem Pavlovských vrchů, Lednicko-valtický areál, který je nazýván Zahradou Evropy, Mikulov, Břeclav, Novomlýnské nádrže nebo Věstonice, které proslavila legendární soška Věstonické Venuše.

Region Břeclavska je neodmyslitelně spjatý s vinařstvím, které zde má dlouholetou tradici. Do slunných svahů Pavlovských vrchů se táhnou vinice, ke kterým neodmyslitelně patří i vinné sklípky. Svůj význam mají také národopisné soubory, udržující tradici lidových tanců a lidových písní. Region je místem konání řady folklorních festivalů. K nejznámějším patří Podluží v písních a tancích v Tvrdonicích, Kraj beze stínu v Krumvíři. Silnou tradici mají krojované hody v oblasti Hanáckého Slovácka zvláště ve Velkých Bílovicích, Vrbici, Rakvicích a na Podluží v Lanžhotě a v Moravské Nové Vsi.

Město Mikulov zaujme návštěvníky jedinečným panoramatem se siluetou zámku, poutního místa Svatého kopečku a bývalé dělostřelecké tvrze Kozího hrádku. Dominantou města je renesanční zámek, který byl za nejslavnějších dob sídlem olomouckého biskupa kardinála Františka Ditrichštejna.

Lednicko – valtický areál – tento rozsáhlý krajinářský park začal na konci osmnáctého století budovat rod Lichtenštejnů jako jedinečný člověkem utvářený celek, který je od devatenáctého století nazýván Zahradou Evropy. Zámky, zámečky, vyhlídky a pavilóny jsou propojeny alejemi a průhledy a vytváří harmonický útvar, rozkládající se na ploše téměř 200 km2. Architektonicky se zde vzájemně prolíná romantismus, klasicismus a empír. Půvab Lednicko – valtického areálu je korunován jedním z nejkrásnějších evropských komplexů anglické novogotiky  lednickým zámkem s přilehlou francouzskou zahradou.

Mimořádnou historickou hodnotu má archeologická památková rezervace Pohansko u Břeclavi, kterou odborníci řadí k nejvýznamnějším raně středověkým památkám na území slovanských národů. Na počátku 9. století zde bylo vybudováno slovanské hradisko oválného tvaru o celkové ploše 28 ha.

Ráz krajiny dotváří tok řeky Dyje, která je pomyslnou tepnou pulzující v srdci tohoto kraje.

Na relativně kvalitním ovzduší okresu se mimo jiné podílí také výstavba čističek odpadních vod a připojování kanalizace na tato zařízení. V posledních letech se tak zlepšuje kvalita vodních toků, což dokazuje také obnovený výskyt bobrů při toku řeky Dyje a Moravy. Ráz krajiny ovlivňuje nejen tok řeky Dyje, která směřuje od Břeclavi ke státní hranici a u Lanžhota se vlévá do Moravy, ale i chráněná krajinná oblast Pálava s reliéfem Pavlovských vrchů. V roce 1986 byla zapsána na listinu biosférických rezervací pod patronací UNESCO. Od roku 2003 je CHKO Pálava součástí biosférické rezervace Dolní Morava, do níž dále patří Lednicko-valtický areál a lužní lesy v oblasti soutoku Dyje a Moravy a podél Moravy směrem na Hodonín.

K zajímavostem oblasti patří mimo jiné i známé archeologické naleziště v Dolních Věstonicích, proslavené nálezem sošky Věstonické Venuše, Sirotčí hrádek, vyhlídková Stolová hora, strmé vápencové stěny Martinky a soustava vodních děl Nové Mlýny.

 Přírodní zajímavosti, klimatické podmínky, řada historických památek a možnosti kulturního vyžití lákají každoročně velké množství turistů k návštěvě zdejšího kraje. V příhraničních částech okresu se rozvíjí spolupráce s obcemi Dolního Rakouska především v pořádání společných kulturních projektů, budování dopravní infrastruktury a v ochraně životního prostředí.

 

Staňte se partnery knihy Břeclavsko z nebe

Pro milovníky této pozoruhodné krajiny, návštěvníky, turisty připravujeme novou knihu s leteckými fotografiemi, která uceleně zachytí současnou podobu okresu Břeclav z ptačího pohledu.
Knihy z edice „Česko z nebe“ vznikají za podpory našich partnerů. Jsou to města, obce a společnosti, kterým záleží na jejich regionu. Pomozte nám vytvořit knihu Břeclavsko z nebe a staňte se její neodmyslitelnou součástí.

Více informací vám poskytne náš projektový manažer Tibor Skalka, tel.:+420 776 640 887, e-mail:

Více o projektu knih z edice Česko z nebe

Pin It on Pinterest

Share This