Branná – obec, která dala světu jedlý jeřáb

2. 09. 2019Tip na výlet

Malá obec Branná v podhůří Jeseníků se od svého vzniku kolem roku 1282 až do roku 1947, nazývala Goldenstein (Zlatý kámen), česky Kolštejn.

I přes malou rozlohu obce najdete na skalním ostrohu nad říčkou Branná gotický hrad, kostel, fojtství, radnici a malebné náměstí se sítí uliček.

V místní farní kronice z let 1889 – 1945 se můžeme dočíst, že „kolem roku 1895 zdejší chlapec objevil jeřáb, který měl sladší bobule, a z tohoto stromu se začaly brát rouby na plané jeřáby. Začaly se zušlechťovat a rozšiřovat v celém okolí. Vysazovaly se celé aleje podél cest. Jedlý jeřáb se odtud rozšířil po celém světě.“

Dnes už do Branné nejezdí návštěvníci za jeřáby, ale spíše za prohlídkou tohoto zajímavého místa a jeho okolí. Od roku 1992 má Branná také status Městské památkové zóny.

HRAD A ZÁMEK KOLŠTEJN

Stavba hradu na skalním ostrohu spadá do 12. nebo 13. století.

Dle pověsti jej nechala postavit Goldina, která byla dcerou bohatého Itala. Tato dívka se měla proti své vůli provdat za benátského šlechtice. Utekla ale se svými věrnými z otcovského domu. Po mnoha nebezpečích se dostala do okolí dnešní Branné. Při soutoku potoků na strmé skále nechala postavit hrad a dala mu jméno Goldeg.

Druhá pověst zase říká, že zámek nechala postavit za křižáckých tažení faltská princezna Goldina. Byla smrtelně nemocná a opustila na radu svých lékařů svou vlast, aby někde našla místo ke svému uzdravení. Na tomto místě se měly snoubit lesy, zpěv ptáků, šumění větru a hučení potoka. Goldina se domnívala, že našla to, co hledala a nechala zde vystavět zámek, který byl podle ní pojmenován Goldinestein, Goldenstein. Goldina si ale nevybrala dobře, neboť zde nebyla šťastná a vytoužené zdraví také nezískala. Zoufale se vrhla dolů ze skalní stěny a její sladký hlas je prý stále slyšet v ozvěnách kolem zámku.

Jak to bylo doopravdy se už nedozvíme. V oficiálních pramenech se o založení hradu můžeme dočíst, že:

„Hrad Kolštejn byl založen pány z Wüstenhube na počátku 14. století. První zpráva o stavbě hradu je zaznamenána poprvé v roce 1301. V 15. stol. za pánů ze Zvole byl hrad rozšířen a přestavěn na výtečně opevněný, těžko dobyvatelný středověký hrad. Na počátku 17.století Žerotínové a páni z Vrbna vybudovali zámecké budovy tzv. středního a dolního hradu. Snažili se o přestavbu hradu do podoby pohodlného renesančního sídla. V této době také vznikla i dodnes dochovaná průjezdní vstupní tzv.Černá věž.“

V roce 1926 ale lehl popelem a před úplným rozpadem ji zachránil spolek Křesťanský svaz, který se zasloužil o opravu části hradu. V prostorách kostela si můžete prohlédnou výstavu z dobových reálií obce Branné s fotografiemi vyhořelého hradu.

V roce 2016 se zde po kompletní rekonstrukci otevřel čtyřhvězdičkový hotel Chateau Goldenstein.

Pokud se nechcete ubytovat, ale přesto si chcete zámek a hrad prohlédnout, máte možnost: přes prázdniny se prohlídky konají každý den vždy v 9.30, 11, 14 a 16 hodin. Mimo uvedenou dobu a pro skupiny je možné dohodnout i jinou dobu a to na tel.: +420 732 177 826 nebo na +420 605 274 412.
Vstupné v roce 2018 je pro dospělé 90 Kč, děti nad 10 let 45 Kč a děti do 10 let jsou zdarma.

FARNÍ KOSTEL SV. ARCHANDĚLA MICHAELA

Za návštěvu v Branné určitě stojí i farní kostel sv. Archanděla Michaela s hranolovou věží, která je v tomto kraji skvělým a nepřehlédnutelným orientačním bodem.

Původně evangelický kostel byl dokončen a vysvěcen v roce 1614. V roce 1622 panství připadlo Lichtensteinům a kostel byl změněn na katolický. Kostel je velmi hodnotným příkladem renesanční sakrální architektury a gotickými prvky. Klenba uvnitř kostela je zdobena štukovými kazetami s motivem hvězd, obvod je lemován nadzemní galerií, které jsou neseny pískovcovými toskánskými sloupy.

Hlavní oltář pochází patrně z roku 1743. Nad svatostánkem se nachází gotická socha Panny Marie z 20. let 16. století, hlavní oltářní obraz představuje Nanebevzatí Panny Marie a nad ním je socha sv. Archanděla Michaela ve zbroji. K dalším hodnotným dílům kostela patří monumentální kazatelna s postavami sv. Pavla, Krista – Dobrého pastýře, čtyř církevních otců a čtyř evangelistů.

BUDOVA FOJTSTVÍ

Těsně vedle kostela stojí budova Fojtství, jejíž pětipodlažní věž je další nepřehlédnutelnou dominantou obce a je součástí nádherného panoramatu Branné. Budova pochází z konce 16. století a dnes se opravuje a pro je veřejnost uzavřená. Po opravě v ní bude zbudováno Muzeum života na fojtství.

RADNICE, NÁMĚSTÍ S KAŠNOU A MARIÁNSKÁ POUŤ

V čele malebného náměstí stojí zajímavá budova radnice s věží a štítem směrovaným do náměstí. Byla postavena v letech 1905-1906 a pokud se na ni pozorně zadíváte, najdete prvky, které kazí její romantizující styl. V rámci rekonstrukce byly nevhodně nahrazeny původní okna a kamenný sokl.

Náměstí nabízí příjemné posezení pod stromy, kde vám bude dělat společnost litinová plastika Hygie na kamenné kašně. Toto klidné místo uprostřed náměstí určitě využijete při hlavní slavnosti města – Mariánské pouti, která se od roku 2012 koná vždy v srpnu.

Tradice pouti se váže k Mariánskému pramenu, nad kterým stával dřevěný kostelík a v něm dřevěná socha Panny Marie Utěšitelky. Sošku podle legendy přinesli ze Svaté země Maltézští rytíři. Voda z pramene měla zázračné účinky a tak byl kostelík nahrazen novým Mariánským kostelem, vysvěceným v roce 1734. Tím se stal Kolštejn spolu se Zlatými horami a Králíky významným poutním místem. Bohužel byl poutní kostel na pokyn státních úředníků v roce 1789 zrušen jako nadbytečný a zbořen. Oltář se sochou Panny Marie Utěšitelky byl přenesen do farního kostela sv. Michaela Archanděla.

Pramen byl v roce 2012 obnoven a dovede vás k němu značená naučná stezka Pasák po asi 300 metrech od náměstí.

OKOLÍ BRANNÉ

V okolí Branné jsou jak hluboce zařízlá údolí, tak hřebeny, dosahující nadmořské výšky přes 1 400 metrů, s pozoruhodnými skalními útvary. Asi nejkrásnější pohledy na působivé panorama obce najdete ze silnice směřující na Vikantice. Kousek za výjezdem z obce budete mít Brannou jako na dlani a pohled na její 3 věže s pozadím hory Keprník stojí určitě za zastavení.

Skály PasákGeologické zajímavosti okolí vám představí naučná stezka Pasák. Má 12,5 km a dovede vás k přírodní památce Pasák – skalnímu hřebeni tvořenému krystalickou břidlicí s bizarními tvary skal, z nichž ta největší věž je opředena řadou pověstí.

Zde si na své přijdou lezci, cesty zde dosahují délky do 30 metrů a jsou označeny šipkou a číslem. Lezeckého průvodce najdete zde: https://pruvodce.javaanes.cz/oblast/detail/pasak
Kolem Branné je více lezeckých oblastí, např. skála Podzámčí, která je také vhodná na zimní lezení: https://pruvodce.javaanes.cz/oblast/detail/branna-podzamci

SLEZSKÝ SEMMERING

Z Branné se můžete také vydat železnicí do města Jeseník, která jistě potěší a zaujme nejen milovníky železnice. Tato trať, která je nazývána Slezským Semmeringem, byla vybudována v roce 1888 a šlo o technicky náročnou stavbu. Stanice na této trati Ramzová je nejvýše položenou rychlíkovou zastávkou v České republice. Sklon trati v některých místech přesahuje třicet promile a vede náročným terénem. I když alpský průsmyk Semmering leží podstatně výše než Ramzová, dráha si přes sedlo vypomáhá 15ti tunely a 16ti viadukty a stoupání tam dosahuje „jen“ 25 promile.

Při ničivých povodních v roce 1997 byla železnice na mnohých místech velmi poškozená a místy i přestala existovat. Nicméně i tuto těžkou zkoušku překonala a po kompletní opravě slouží dál a pro milovníky železnice bude projetí této tratě velkým zážitkem a pro jejich doprovod bude zase zážitkem návštěva cílové stanice – krásného lázeňského města Jeseník.

Více o trati se můžete dozvědět v Muzeu Slezského Semmeringu, vybudovaném v objektu bývalého stavědla ve stanici Horní Lipová a zajímavé je i Muzeum železničního vodárenství přímo v železniční stanici Branná

DALŠÍ AKTIVITY V BRANNÉ A OKOLÍ

Lanový park, který se nachází pod hradem Kolštějn. Trasa má dvanáct vysokých překážek, 3 nízké tréninkové překážky a na konci vás čeká obří lanovka dlouhá 33 m. Provozní dobu a ceny najdete ZDE

Okruh pro koloběžky dlouhý 7,5 km, který začíná a končí na náměstí v Branné u Relax centra Kolštejn. Zde vám také koloběžky půjčí. Trasa je středně náročná a po cestě uvidíte např. větrné elektrárny Ramzovského sedla, přírodní rezervaci Niva Branné, muzeum předválečného československého opevnění či Mariánský pramen. Více se dočtete ZDE

V zimě se také můžete vyřídit v několika lyžařských střediscích, které se v Branné a její okolí nachází

Pin It on Pinterest

Share This