CBS Nakladatelství

Žádné produkty v košíku.

MINERÁLNÍ PRAMENY, SOPKY I DÁVNÁ HISTORIE

Chebsko - nejzápadnější území České republiky je významné svým přírodním bohatstvím i historickými a kulturními památkami. V dávné minulosti tuto krajinu pokrývaly neprostupné hvozdy a stopy lidského osídlení lze vysledovat až do doby kamenné.

Volná krajina i hustě obydlené oblasti zde mají jinou dynamiku a architektura větší dosah. Naši předkové nás nepřestávají udivovat krásnou geometrií staveb, silnic i cestiček.

V dávných časech byl hlavním slovanským hradištěm samotný Cheb, založený v devátém století. Město Cheb má tedy dlouhou a slavnou historii. Jeho střed je památkovou rezervací s úctyhodně velkým množstvím památek. Znáte Chebské krovy? Jsou fenomenálním souborem jedinečných historických dřevěných konstrukcí. Chebský hrad, i když byl několikrát přestavován, si dodnes zachoval vzácné románské jádro. A symbolem města je známý Špalíček, soubor jedenácti  středověkých domů na náměstí.

Hrad Cheb

Kdysi dávno kolem chebského hradu řádil lapka a mordýř Jeník z Chlumečku se svými kumpány. Nikdo si před nimi nebyl jistý majetkem, ani životem. Až purkrabí chebského hradu Jáchym ze Švamberka si s lapky poradil. Lupiče pobil a Jeníka uvrhl do hradního žaláře. Tam měl, zakutý do želez, strávit zbytek života. Po čase v žaláři také zemřel, jeho černá duše se ale na onen svět neodebrala. Jeníkův duch po nocích děsil každého, na koho narazil, a po panu Jáchymovi už žádný bohabojný člověk na hradě nevydržel. A chebský hrad tak od té doby není sídlem hradních pánů, ale zlovolného Jeníka z Chlumečku.

Hrázděné domy i střed Evropy

Pokud vystoupáme na rozhlednu na Zelené hoře, můžeme se pokochat překrásným výhledem na okolí Chebu. Město leží mezi dvěma přehradami – Skalkou a Jesenickou nádrží. Na vzdálenějším břehu jesenického jezera leží ves Doubrava známá lidovou architekturou, ve skanzenu tu najdete hrázděné domy chebského typu.

Celá oblast Chebska je geomorfologicky poměrně rozmanitá, zahrnuje Chebskou pánev, pohoří Smrčiny, kde Lubská vrchovina je nejvýchodnějším celkem Smrčin a na ni již navazují Krušné hory, a také část Slavkovského a Českého lesa. Na rozdíl od Šumavy je Český les poměrně málo známý a jeho severní část s nejvyšší horou Dyleň byla před rokem 1989 prakticky nepřístupná. Dnes se můžeme toulat zdejšími hlubokými hvozdy pěšky či na kole a prohlédnout si například „střed Evropy“, jedno z mnoha míst, která byla určena jako jakýsi střed našeho kontinentu.

Hrad Seeberg

Vítejte v časech, kdy Chebsko bylo součástí štaufské rodové državy a služebníci císaře Fridricha I. Barbarossy tady budovali síť opevněných sídel.

Tito služebníci se nazývali ministeriálové a v oněch dávných dobách se stali výhradními správci tehdejšího Chebska. Mezi sídly, která si zde vystavěli, byl i hrad Seeberg. Během uplynulých devíti staletí byl dobyt i vypálen, prošel několika přestavbami a dokonce mu ještě docela nedávno hrozil zánik. Díky skupině nadšenců se však zaskvěl ve své původní kráse a svým návštěvníkům nabízí rozsáhlé expozice představující dějiny hradu a výroby porcelánu v západních Čechách, slavný chebský intarzovaný nábytek, lidové tradice a mnoho dalších zajímavostí.

Bahenní sopky

Oblast Chebska je známá především díky minerálním pramenům a lázeňství, jehož centrem jsou Františkovy Lázně. Jsou poměrně novým městem založeným až v roce 1793, vyvěrá zde dvacet jedna pramenů a nejznámější se nejmenuje jinak než pramen Františkův.

V okolí Chebu a Františkových Lázní najdeme mnoho zajímavých koutů jako třeba přírodní rezervaci Soos či hrad Ostroh - Seeberg a skalní hrad Vildštejn ve Skalné. Krajina Soosu je poseta stovkami mofet. Že netušíte, co to je? Někdy jsou nesprávně označovány jako bahenní sopky. Přihořívá? Ano, mofety jsou výdechy suchého oxidu uhličitého, které jsou projevem doznívající vulkanické činnosti. Nejmladší sopka ve střední Evropě Komorní hůrka stojí asi dva kilometry od Františkových lázní.

Hrad Vildštejn

Když dělníci před nějakým časem opravovali hrad Vildštejn, čekalo na ně nemilé překvapení.

V jedné části hradu narazili na zazděnou ženskou kostru. A to dokonce v komíně! Kdo byla ta žena a proč ji kdosi zazdil právě tam? Byla to snad dcera jednoho z pánů rodu Trautenbergů, kteří hrad vlastnili na přelomu 16. a 17. století? Vyznala se prý v bylinách a jedech a lidé ji považovali za čarodějnici a báli se jí. Povídá se, že jednoho dne záhadně zmizela. Je tedy docela možné, že vlastní příbuzní ji sprovodili ze světa. A aby jim vinu nikdo neprokázal, nešťastnici zazdili.

Bublající prameny

Malebná krajina bublajících minerálních pramenů v okolí Mariánských Lázní láká k pěším i cyklistickým výpravám. Tuto krajinu si zamiloval i Johann Wolfgang Goethe, který rád navštěvoval spoustu míst, jmenujme alespoň Goethovu skalku u Hazlova.

A už jsme u nejzápadnějšího města Čech, kterým jsou Hranice. Odtud si můžeme udělat výlet k Trojmezí, místu, které bylo dlouhé roky z našeho území zcela nepřístupné. A odvážnější se mohou vypravit za nejzápadnějším hraničním kamenem České republiky, ke kterému ovšem od nás žádná cesta nevede. Poletíme?

Zámek Kynžvart

Když budete ke Kynžvartu přijíždět od Chebu, jako první vám do oka padne starobylý mlýn stojící pod hrází rybníka.

Na počátku minulého století si v něm jeho nájemce zřídil hospodu. Jednou za soumraku se do ní vydalo dvanáct mládenců z Kynžvartu. Cestou se k nim přidal třináctý, ale v hospodě zjistili, že má čertovské kopyto! Začali se pomalu vytrácet, až s čertem zůstala jen hostinská. Ta nelenila a milého pekelníka pokropila svěcenou vodou. Ozvala se mocná rána, místnost byla plná kouře, všude byla cítit síra a čert byl ten tam. A ten vikýř, kterým tehdy čert uletěl, je na mlýnu vidět dodnes.

Klášter Teplá

Povídá se, že klášter Teplou chrání jakýsi strážný duch. To se projevilo zejména za husitských válek.

Žižkovo vojsko bylo tenkrát doslova za humny, když padla mlha tak hustá, že nebylo vidět na krok. Vojevůdce vykřikl děsivou přísahu, že celý klášter srovná se zemí, když se zachrání. Sotva to vyslovil, objevil se nenápadný človíček, který prohlásil, že vojsko z mlhy vyvede. Žižka mu uvěřil, ale než se za ním vydali, raději ho spoutal. Po hodinách pochodu Žižka poznal, že byl oklamán. Napřáhl kopí, aby muže probodl, ale kopí prolétlo do prázdna. Neznámo jak, cizí průvodce zmizel. Jen provazy, kterými byl spoután, po něm zůstaly.

Okres Cheb na leteckých fotografiích si můžete prohlédnout v knize leteckých fotografií CHEBSKO Z NEBE. Prolistujte si tuto knihu, může se stát nejen inspirací, ale také třeba jakýmsi malým průvodcem na vašich cestách za objevy a poznáním.

 

Prolistujte si knihu CHEBSKO Z NEBE online

Vyhodnocení průzkumu spokojenosti - Letecké snímkování jaro/léto 2020

Každoročně provádíme letecké snímkování na jaře a začátkem léta, poslední 2 roky také nabízíme snímkování i na podzim, kdy se příroda zabarví do úplně jiných barev. Abychom mohli naše služby neustále zlepšovat, chceme znát i zpětnou vazbu od zákazníků. Proto provádíme pravidelný průzkum spokojenosti a nyní jsme se tedy v průzkumu zaměřili právě na letecké snímkování.

Průzkum probíhal během října a listopadu 2020 a na otázky odpovídalo 201 zákazníků.

Pravidelné informování zákazníka

V průzkumu jsme také zjišťovali, jak byli zákazníci spokojeni s informacemi o průběhu projektu, které jsme jim pravidelně zasílali.

Je potěšitelné, že v 76 % zákazníci  vnímali zasílané informace jako dostatečné a byli s nimi spokojeni. Ve 10 % vyjádřili zájem o další konkrétní informace.

Poměr fotografií - celkové záběry vs. detaily

Každý zákazník od nás dostává určitý počet upravených a vytištěných fotografií. Zároveň dostává i všechny pořízené záběry v plném rozlišení. Vždy fotografujeme celkové záběry i detaily na jednotlivé dominanty obce a poměr celkových záběrů a detailů je v poměru cca 1:1. V průzkumu jsem chtěli zjistit, zda tento poměr zákazníkům vyhovuje.

Téměř polovina zákazníků uvedla, že jim dodané fotografie vyhovují. 19 % partnerů upřednostňuje více detailů a 15 % více celkových záběrů.

15 % parterů je s výběrem v celku spokojených a uvedli drobné výhrady, např. že by chtěli určit, jaké konkrétní objekty by chtěli vyfotit nebo chtěli u některých záběrů konkrétní kompozici. Zákazníkům bylo vysvětleno, že tyto připomínky a konkrétní požadavky je nutné domluvit už při podpisu objednávky, aby se dostaly do letového plánu. Po uzavření kampaně se tyto podklady pilotům a fotografům připravují do finální podoby a v průběhu fotografování už není možné do nich zasahovat.

Vyhodnocení otázky č.3 – Do jaké míry jste spokojeni s fotografiemi, které jsme pro Vás ze všech fotografií vybrali a upravili (známky 1-5 jako ve škole)? 

 

Je potěšitelné, že v 54 % partneři byli s fotografiemi velmi spokojen a ohodnotili je známkou výborná.

34 % partnerů vyjádřilo spokojenost a ohodnotilo je známkou chvalitebná. Jako důvody uvedli např. toto: Subjektivní pohled, neznáte souvislosti, proč udělat některé fotografie jinak; trošku by to chtělo přirozenější barevnosti, je to asi úpravou, ne úplně skutečné; nejsem úplně fanoušek leteckých fotografií, zdají se mi kompozičně všechny totožné; dal bych 2 nebo 1 mínus, lepší by bylo, kdyby nás někdo nechal vybrat; lítalo se asi, kdy se lítalo, je to na hraně z hlediska okolí; dobrý, ale chyběly osady – příště; někdo to vybíral podle toho, co se mu líbilo, ne nám;fotky parádní, bezvadné, akorát ten výběr;  fotky jsou pěkný, chybí vrchní část obce; některá zajímavá místa nebyla v upravených; celkový pohledy výborný, jedna fotka dramaticky ve stínu, stín dělá hodně, Vím, že to není jednoduchý fotit z letadla; jedině co mi vadí, je to z velké výšky foceno celkový pohled, chtěl bych spíše z menší výšky, více přiblížení;  Doporučení pro fotografa – nemusí být 4x zámek na fotkách ale spíš se zaměřit více na obec; vybrali bychom jiné záběry; protože některý tam byly široké záběry jen zelená barva, ta vesnice tam nebyla vidět.

8 % partnerů vyjádřilo průměrnou spokojenost a ohodnotili fotografie známkou dobrá.

Vyhodnocení otázky č.4 – Jaké další produkty jste si nechali z fotografií vyrobit, případně jaké další produkty plánujete?

 

Nejvíce partnerů – 28 %, odpovědělo, že si nechali vyrobit (příp. plánují vyrobit) plastové tabule, obrazy na plátně, fototapety, případně další drobné produkty k těmto zakázkám.

20 % partnerů fotografie využila/je na výrobu kalendářů, pohlednic, magnetek a jiných drobných produktů.
6 % jich využilo/je na výrobu fotomapy.
8 % partnerů uvedlo jiné využití fotografií, např.: fotky budou použity do knihy, jinak na PR, sociální sítě, do tiskovin; publikaci s fotkami a popisky; plánujeme fotky rozdávat jako dárky; ty vaše fotky jsme dali do haly, použijeme na prezentaci obce; pokud bude někdo chtít, kdo je na fotkách, k prezentaci; zatím žádné, jinak použiji do zpravodaje.; Možná do budoucna video.

20 % partnerů odpovědělo, že zatím je nenapadá další využití a 17 % odpovědělo, že zatím nemají v plánu nic dalšího z fotografií vyrobit.

Během průzkumu jsme získali velké množství krásných referencí. Některé z nich si zde můžete přečíst.

Obec Dobřínsko
Dobrý den,
Zapojili jsme se do vašeho projektu leteckých snímků. Jsou perfektní, focené za krásného počasí.

S paní Forejtovou je dobrá komunikace, spolupráce a součinnost s odvedenou zakázkou.
Přeji mnoho dalších spokojených klientů.
Starosta obce Dobřínsko

Obec Baliny
Dobrý den,
naše obec se zúčastnila projektu leteckých snímků, který nám Vaše společnost nabídla.
Letecké snímky byly dodány ve výborné kvalitě a jsou velice překrásné. Snímky nadále chceme vystavit na obecním úřadě a také využít pro inovaci našich webových stránek. Dále také zvažujeme o vytvoření videa anebo kalendáře.
Děkujeme za spolupráci a dobře odvedenou práci.
S pozdravem
Monika Čermáková
starostka obce Baliny

Obec Líšťany
Dobrý den.
Chci Vám touto cestou poděkovat za dodání leteckých snímků našich obcí (Líšťany, Luhov, Hunčice, Košetice, Náklov, Lipno, Písek, Třebobuz), které byly provedeny ve vysoké kvalitě. Je vidět že pracujete opravdu s profesionálním týmem a na profesionální úrovni.
Na špičkové úrovni je i komunikace s vašimi pracovníky, zejména pak s paní Lenkou Forejtovou z Manager Call centra.
Snímky jsou opravdu skvěle provedeny a proto jsme se rozhodli i pro objednávku nástěnných kalendářů dle dodaného návrhu. Též použijeme snímky na vylepšení webových stránek obce. Ještě jednou moc děkuji a přeji všem krásný a pohodový den.
Václav Huml
Starosta obce Líšťany

Obec Lenora
Dobrý den,
obec Lenora se zapojila do projektu Prachaticko z nebe a následně jsme se zúčastnili
projektu leteckých snímků. Vše jsme obdrželi ve výborné kvalitě jsme se snímky spokojeni.
Vše bylo podpořeno dobrou komunikací. V kanceláři starosty visí na zdi krásný letecký pohled jak na obec Lenoru, tak i na okolní Šumavu. Věřím, že pořízené snímky využijeme v naší práci.
Přeji hodně úspěchů v podnikání.
S přáním hezkého dne
Antonín Chrapan
starosta, Obec Lenora

Městys Lysice
Dobrý den,
jako starosta městyse Lysic musím pochválit spolupráci s Vaší společností při vytvoření leteckých snímků a videa našeho městysu. Snímky jsou velice pěkné, focené za krásného počasí a využijeme je na nástěnný kalendář pro příští rok 2021, který budeme rozdávat občanům.
Video jsme umístili na facebookový profil městyse, kde zaznamenal velmi kladné ohlasy.
Děkuji Vám za spolupráci a těším se za pár let na další letecké snímky, které nám při porovnání s těmi minulými a současnými umožní vidět naše městečko v proměnách času.
Mgr. Pavel Dvořáček
starosta městyse Lysic

Obec Březské
I naše malá obec Březské se zapojila do projektu leteckého snímkování. Z dodaných fotografií a flashdisku jsme nadšeni.
Fotografie jsem focené za krásného slunečného počasí a mají super atmosféru.
S firmou byla velmi příjemná spolupráce a těším se na další.

S pozdravem
Lenka Kamínková
Obec Březské

Obec Velemín
Dobrý den,

Za obec Velemín bych chtěl velmi ocenit spolupráci s vaší společností. Po celou dobu bylo velmi profesionální a korektní. Výsledné letecké video je velmi zdařilé, realizované za hezkého počasí a velmi hezky reprezentuje naši obec a všech třináct místních částí. Použijeme jej k propagaci a prezentaci obce na našich internetových stránkách, facebooku a jiných elektronických médií.

S pozdravem
Petr Křivánek
Obec Velemín

Firma Osmont Hybrálec, okres Jihlava
Dobrý den,

Jako firma jsme se zapojili do projektu leteckých snímků našeho výrobního areálu.

S fotografiemi jsme velmi spokojeni. Konečně můžeme našim zákazníkům ukázat náš areál z lepší perspektivy. Celkově oceňujeme kvalitu fotografií, přístup a skvělou spolupráci se společností CBS.

Děkuji ještě jednou a přeji hezký den.
S pozdravem / Best regards
Ing. Martin Došek
marketing & export manager osmont Hybrálec

Obec Dešná, okres Jindřichův Hradec
Dobrý den.

Chtěl bych velmi poděkovat za dodané letecké snímky našich sedmi obcí a okolní krásné krajiny.
Kdyby měl člověk tu možnost, dal by si je zarámovat nejlépe všechny, aby některé nepřišly zmarem. Bohužel kancelář starosty není nafukovací a tak bylo velmi těžké z toho nepřeberného množství vybrat alespoň tři, které by rozjasnili moji kancelář.
Musím velmi pochválit kvalitu i vhodný výběr lokací pro fotografie.
Dále bych chtěl také vyzdvihnout práci paní Forejtové, s kterou je skvělá spolupráce.
Pokud se rozhodnete s touto firmou spolupracovat, určitě nebudete litovat.

Hynek Peřina
starosta obce Dešná

Město Potštát
Dobrý den,

jako místostarostka města Potštát bych chtěla Vašemu kolektivu poděkovat za letecké snímky, které jsme si u vás objednali.
Vaše firma nás informovala nejen o tom jak snímky vznikají, ale také jsme byli pravidelně informování o postupu prací na naší zakázce.
Fotografiemi jsme získali aktuální pohled na naše město a místní části. Mě osobně se líbilo nevšední zpracování pohledu na naše město - "Planeta obec".
Fotografie prezentujeme na stránkách našeho města a určitě nám zpříjemní prostředí zasedací místnosti našeho úřadu.

Přeji mnoho úspěchů v další práci.

Pěkný den.

Kateřina Klabačková, DiS.
místostarostka města Potštát

Obec Žernovice
Dobrý den.

Naše obec spolupracovala s firmou CBS jednak při tvorbě fotoknihy Prachaticko z nebe, která si získala velkou oblibu mezi veřejností. My tyto knihy darujeme jako dárky či poděkování při různých příležitostech a lidé jsou opravdu jejich obsahem potěšeni.
Co se týká leteckého snímkování, bylo nám dodáno 15 kusů fotek z různých částí naší obce. Dle našeho názoru se jedná o opravdu ucelenou kolekci. Tím, že bylo pořízeno více kusů, byl tak obsažen celý náš katastr a na fotografie se dostaly i nemovitosti, které jsou zcela osamoceny a roztroušeny po krajině. Zejména obyvatelé těchto samot velmi ocenili fotografie, neboť do současné doby byly na všech snímcích pouze středy obcí a samoty a části obcí byly opomíjeny.
Dle našeho názoru jsme spoluprací s firmou CBS získali jedinečné snímky. Velkou fotomapu naší obce v dřevěném rámu se chystáme vyvěsit v naší zcela nové klubovně.
Celkově služby firmy hodnotíme velmi dobře a všem můžeme pořízení leteckých snímků doporučit.

Petra Kleinová
starostka obce Žernovice

Obec Milotice nad Bečvou
Dobrý den,

Naše obec se zapojila se do vašeho projektu leteckých snímků. Letecké snímky jsme s vaší společností realizovali již po druhé a byly jsme nad míru spokojeni. Jsou krásné, focené za pěkného počasí a použitelné i pro naše další obecní aktivity.

Také spolupráce s Vámi byla perfektní, vždy ochota a vstřícnost.
Zapojili jsme se také do akce Česko z nebe – Přerovsko, nebo hrady a zámky.
Vše bylo vždy dodáno v perfektním stavu, za což velmi děkujeme.

Těšíme se i na další spolupráci do budoucna.

Bc. Hana Bezděková
Starostka obce Milotice nad Bečvou

Více referencí si můžete přečíst ZDE

Pokud se chcete dozvědět více o leteckém snímkování, podívejte se na www.ceskoznebe.cz

Darovali jsme knihy v hodnotě více jak 1 300 000 korun

Naše darovací cesta pokračuje. I v únoru jsme chtěli poděkovat zdravotnickému personálu za jejich práci a tak jsme darovali vybraným nemocnicím v Moravskoslezském kraji 2 200 knih leteckých fotografií v celkové hodnotě přesahující 1 300 000 korun.

"Myslím si, že dobré skutky se mají dělat a že to vyvolá další reakci a můžeme tím trošku zlepšit tento svět. Proto jsme se zamysleli, jak můžeme pomoct jiným. Rozdáváme lidem radost prostřednictvím leteckých knih, které umožňují vidět naši krajinu z pohledu ptáků, a tak jsme se rozhodli darovat tyto knihy zdravotnickému personálu a poděkovat jim za jejich péči,“ říká Náčelník Milan Paprčka.

Nemocnice obdarují své zaměstnance

V Nemocnici AGEL Podhorská obdarují své zaměstnance 300 knihami Bruntálsko z nebe. „Myslím si, že to udělá všem radost. Pohled na podhůří Jeseníků je i z pevniny opravdu hezký a když je ke všemu z vrchu, tak je to úplně něco jiného. I maličkost potěší,obzvláště v dnešní době,“ říká odborná pracovnice marketingu Nemocnice AGEL Podhorská Petra Žváčková.

Slezská nemocnice v Opavě rozdělí 900 knih zachycujících z nebe Opavsko, Ostravsko a Bruntálsko. „Z velké části jsou knihy samozřejmě pro zdravotníky. Ale tím, že těch knih máme dostatek, tak je můžeme dát i zaměstnancům nemocnice,“ popisuje ředitel nemocnice Karel Siebert.

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov pak obdrží 1 000 knih leteckých fotografií.

Kompletní péče v době covidové

Nemocnice už téměř rok fungují s maximálním nasazením, pečují o pozitivní pacienty a nově i očkují seniory a zdravotníky. „Nemocnice AGEL Podhorská poskytuje očkovací místo pro seniory a zdravotníky, takže očkujeme. Máme tady odběrové místo, na kterém odebíráme PCR testy i antigenní testy, teď už čerstvě týden testujeme i testy ze slin. Samozřejmě máme tu v nemocnici i oddělení covid, kde leží pacienti, kteří potřebují lůžkovou péči. A nově otevíráme program pro postcovidové pacienty na rehabilitačním oddělení a RHB ambulanci, takže poskytujeme kompletní péči,“ přibližuje aktuální situaci Petra Žváčková.

Ještě není ten pravý čas na uvolnění

Bohužel denní nárůsty nově nakažených nejsou natolik nízké, aby nemocnice mohly rušit své covidové jednotky. „Momentálně je to klidnější než to bylo v prvním lednovém týdnu. My jsme měli v té maximální výši 110 covidových pacientů. Dnes je to 70 pacientů, ale zase to trochu roste. My jsme chtěli udělat nějaká uvolňovací opatření, chtěli jsme nějako covidovou jednotku vrátit zpět na necovidovou, ale zatím ještě počkáme, jak se to vyvine,“doplňuje Karel Siebert.

Další knihy poputují do Ostravy a Frýdku-Místku

Do budoucna chceme obdarovat i další nemocnice v České republice. Jako další chceme naše knihy věnovat Fakultní nemocnic v Ostravě a Nemocnici ve Frýdku-Místku, kam poputuje dalších minimálně 1 000 knih.

Připravujeme knihu leteckých fotografií z ORP Soběslav - SOBĚSLAV A OKOLÍ Z NEBE

Nasaďte si křídla, popusťte uzdu své fantazii a vydejte se s námi na cestu nad pohádkovou krajinou. Že nevíte, kam poletíme? Rozhlédněte se dobře a posuďte sami. Vždyť ty kouzelné vesničky s překrásnými statky vystavěnými ve stylu selského baroka jako by skutečně patřily spíše do pohádky. Všechny krásy tyto magické krásy si navíc budete moci vychutnat v připravované knize leteckých fotografií Soběslav a okolí z nebe.

Věděli jste, že…

Zvolte jako poděkování originální dárek

Kupujete každý rok jubilantům z vaší obce dárkové koše a chtěli byste změnu? Zdá se vám neosobní obdarovávat své obchodní partnery lahví vína? Chtěli byste, aby absolventi vaší školy měli krásnou památku na svá studentská léta? Pak pro vás máme unikátní nabídku!

Překvapte své okolí originální knihou leteckých fotografií z regionu, který tak dobře znají. Připravovaná kniha Soběslav a okolí z nebe má mnoho co nabídnout.

Prohlédněte si každou obec z nebe

Každý, kdo bude knihou listovat, si může vychutnat jedinečné pohledy z letadla na svoji obec, oblíbené místo či památku. Jelikož se nově zaměřujeme na obce s rozšířenou působností a jejich okolí, můžete se těšit na velmi zajímavé snímky ze všech koutů tohoto území.

Oproti regionálním knihám máme ještě jednu novinku. V regionálních knihách byly vždy prezentace zapojených obcí, firem, škol či farností v zadní části. Nově budou mít zapojené obce prezentace vždy u svého snímku v první fotografické části knihy. Na jednom místě tak bude moci čtenář obdivovat krásy města Soběslav a přilehlých obcí a zároveň se o nich dozvědět zajímavé informace.

Zaujali jsme Vás? Podívejte se na ukázku - knihu z ORP Šlapanice: ŠLAPANICE A OKOLÍ BRNA Z NEBE

Dejte o sobě vědět zajímavým způsobem

Nemusíte se bát, nebudeme po Vás chtít, abyste se stali spisovateli nebo textaři. Bohatě postačí, když nám prozradíte, čím se Vaše obec liší od ostatních, co je na Vaší firmě zajímavého a nebo proč by budoucí žáci a studenti měli nastoupit právě k Vám na školu. Naše textařka z těchto indícií postaví příběh a grafik ho zakomponuje do dané strany knihy.

S průměrným nákladem 5 000 knih si můžete být jisti, že se o vás dozví velké množství lidí ze Soběslavi a okolí.
Navíc s Vámi budeme v kontaktu. Naši šikovní koordinátoři Vás budou informovat, v jaké fázi se projekt nachází, kdy je potřeba provést korekturu a kdy se konečně dočkáte svých knih. Budete mít přehled jako byste s námi seděli v kanceláři.

Reference spokojených starostů a ředitelů

Kniha je vyvedena v českém i anglickém jazyce, vychutnají si ji tak i vaši zahraniční partneři a přátelé. Bez problémů ale můžeme zpracovat i další jazykové mutace vaší prezentace.

Že se jedná o originální dárek můžou potvrdit i starostové a ředitelé, kteří naše knihy mají – podívejte se na jejich spokojené reference.

Zapojte se i Vy

Projekt Soběslav a okolí z nebe startuje právě v těchto dnech. Kniha má ale omezenou kapacitu, proto příliš neváhejte a spojte se s naším regionálním projektovým manažerem Michalem Andráškem na telefonním čísle +420 604 243 295 nebo na mailové adrese andrasko@cbs-cesko.cz.

Případně vyplňte kontaktní formulář a my se Vám ozveme sami.

Připravujeme knihu leteckých fotografií z ORP Hranice - HRANICE A OKOLÍ Z NEBE

Máte tušení, jak vidí nejhlubší propast světa ptáci? A víte, kde se nacházejí naše nejteplejší jeskyně? Ano, hádáte správně. Právě se vznášíte nad městem Hranice a jeho okolím. Všechny tyto zajímavosti si navíc budete moci vychutnat v připravované knize leteckých fotografií Hranice a okolí z nebe.

Věděli jste, že…

Obdarujte druhé originálním dárkem

Každý rok si lámete hlavu nad tím, co pořídit vašim jubilantům, obchodním partnerům nebo absolventům vaší školy? Máte pocit, že všechny nápady jste už vystříleli a tak budete muset dávat to samé jako před lety? Nezoufejte, s řešením vám pomůžeme my! Obdarujte své spoluobčany, zaměstnance i studenty originální knihou leteckých fotografií Hranice a okolí z nebe.

Prohlédněte si každou obec z nebe

Každý, kdo bude knihou listovat, si může vychutnat jedinečné pohledy z letadla na svoji obec, oblíbené místo či památku. Jelikož se nově zaměřujeme na obce s rozšířenou působností a jejich okolí, můžete se těšit na velmi zajímavé snímky ze všech koutů tohoto území. Oproti regionálním knihám máme ještě jednu novinku. V regionálních knihách byly vždy prezentace zapojených obcí, firem, škol či farností v zadní části. Nově budou mít zapojené obce prezentace vždy u svého snímku v první fotografické části knihy. Na jednom místě tak bude moci čtenář obdivovat krásy Hranic a přilehlých obcí a zároveň se o nich dozvědět zajímavé informace. Zaujali jsme Vás? Podívejte se na ukázku - knihu z ORP Šlapanice: ŠLAPANICE A OKOLÍ BRNA Z NEBE

Dejte o sobě vědět zajímavým způsobem

Možná si říkáte, k čemu vám bude prezentace v takové knize. V dnešní době se na každého hrnou reklamy ze všech stran – ať už v novinách, televizi, na ulici nebo dokonce v telefonu. Zaujmout tak přesyceného potencionálního zákazníka či partnera je skutečně náročná práce.

My ale partnery knih propagujeme jinak. Chceme čtenářům prostřednictvím prezentací ukázat, jak je konkrétní obec krásná a zajímavá, jak se která firma zapojuje do regionálního dění či co podnikají žáci místních škol. Každý, kdo si knihu otevře, si tak o vaší organizaci udělá pozitivní obrázek.

Navíc s Vámi budeme v kontaktu. Naši šikovní koordinátoři Vás budou informovat, v jaké fázi se projekt nachází, kdy je potřeba provést korekturu a kdy se konečně dočkáte svých knih. Budete mít přehled jako byste s námi seděli v kanceláři.

Reference spokojených starostů a ředitelů

Kniha je vyvedena v českém i anglickém jazyce, vychutnají si ji tak i vaši zahraniční partneři a přátelé. Bez problémů ale můžeme zpracovat i další jazykové mutace vaší prezentace.

Že se jedná o originální dárek můžou potvrdit i starostové a ředitelé, kteří naše knihy mají – podívejte se na jejich spokojené reference.

Zapojte se i Vy

Projekt Hranice a okolí z nebe startuje právě v těchto dnech. Kniha má ale omezenou kapacitu, proto příliš neváhejte a spojte se s naším regionálním projektovým manažerem Jozefem Cabanem na telefonním čísle +420 777 720 236 nebo na mailové adrese caban@cbs-cesko.cz.

Případně vyplňte kontaktní formulář a my se Vám ozveme sami.

Vyhodnocení průzkumu spokojenosti - kniha Slezské hrady a zámky z nebe

Váš názor nás zajímá, proto se vždy, po ukončeném projektu, snažíme uskutečnit průzkum spokojenosti našich zákazníků. Tentokrát jsme se dotazovali na spokojenost s nově vydanou knihou Slezské hrady a zámky z nebe.
Již druhá v pořadí (za knihou Moravské hrady a zámky z nebe), vyšla v prosinci minulého roku další naše kniha z edice hradů a zámků z nebe. Tentokrát jsme se zaměřili na možná trochu opomíjený region Slezska. Netradičním pohledem ptáků a pilotů, vám kniha představí více než 50 hradů, zámků nebo zřícenin, a dozvíte se ke každému objektu i nějakou jeho pověst. I sami obyvatelé této části České republiky, byli mnohdy příjemně překvapeni, kolik má Slezsko krásných míst a památek.

Zde si můžete knihu prolistovat Slezské hrady a zámky z nebe

Nyní však k samotnému průzkumu:
Zúčastnilo se ho 33 partnerů ze 43 zapojených do tohoto projektu. Úspěšnost dotazování byla 77 %.

Telefonicky jsme se dotazovali na tyto otázky:

  1. Jak se Vám líbí myšlenka knihy o Slezských hradech a zámcích?
  2. K jakému účelu knihu využíváte?
  3. V knize je u objektů pověst, jaké jiné informace by se Vám tam ještě líbily?
  4. Ke knize vyšlo také DVD namluvené dětmi, jehož myšlenkou bylo zpříjemnit prohlížení knihy seniorům a těm, co si text nemohou přečíst sami. Co na něj říkáte?

Vyhodnocení otázky č. 1: Jak se Vám líbí myšlenka knihy o Slezských hradech a zámcích?

Touto otázkou jsme chtěli zjistit, jak vnímají vydání knihy se zaměřením na hrady a zámky Slezska. Zda v ní vidí nějaký přínos a využití.

Knihu a nápad na její vydání zákazníci hodnotili jednoznačně velice pozitivně (100 % dotázaných.)

Zde jsou samotné reakce dotazovaných, líbil se jim především: „ velmi zajímavý samotný nápad; skloubení historie s cestováním; netradiční pojetí; zmapování hradů a zámků v kraji; velmi příjemným způsobem podané tipy na výlety pro rodiny s dětmi; nádherná kniha se spoustou zajímavých informací, cestování a vzdělání v jednom; atraktivní provedení; krásně zpracovaná publikace; zviditelnění Slezska; velká spokojenost, na Slezsko se často zapomíná, takže radost z knihy“

Dobrá myšlenka tohoto projektu, se spojila s regionem, který se cítí přehlížený. Do budoucna se proto zamyslíme nad tím, co dalšího Slezsku můžeme nabídnout, případně najít možnost spojit se s místní organizací propagující Slezsko a nabídnout spolupráci.

Vyhodnocení otázky č.2: K jakému účelu knihu využíváte?

 48 % zákazníků odpovědělo, že knihy využijí jako dárky či formu poděkování. (Dárky starostové dávají především občanům, jubilantům, zastupitelům, sponzorům, školám, seniorům, partnerským obcím či starostům.)
39 % naše knihy využijí také jako dárek, ale zaměřený více na propagaci obce či samotného regionu. Mnohdy také k propagaci školy a do knihovny.
10 % zákazníků knihu použije na reprezentaci či prezentaci obce či svého domova.
Pouze 3 % zákazníků měli knihu také k dalšímu prodeji.

V tomto případě většina zákazníků věděla, jak s knihami naložit. Vzhledem k současné situaci s minimálním setkáváním a rušením všech společných akcí, starostové zatím neměli možnost knihy použít, dle přání. Ale věří, že se situace už brzy změní a knížky tak najdou své majitele.

Vyhodnocení otázky č.3: V knize je u objektů pověst, jaké jiné informace by se Vám tam ještě líbily?

Pro další knihy z edice České hrady a zámky, jsme touto otázkou chtěli zjistit, zda je koncepce knihy vyhovující a obsah knihy dostačující.

Pro 50 % dotázaných byl obsah knihy dostačující a neměli žádný návrh na změnu či úpravu.
41 % ale měli zákazníci návrh na doplnění informací, které by v knize také uvítaly. Jednalo se především o: „ více informací, jak se dostat k hradu- eventuálně mapka nebo i barva turistická značky; více informací o objektech samotných; webové stránky hradů a zámků, kontakty, QR s detailními informacemi, otevírací doba," někteří z dotázaných by dokonce uvítali i více fotografií například zevnitř objektů.
Jen 9 % zákazníků odpovědělo, že je nenapadá žádná změna nebo nad ní nepřemýšleli.

Vzhledem k tomu, že 41 % zákazníků mělo připomínku k obsahu, zamyslíme se nad možným doplněním informací k jednotlivým objektům.

Jak jistě víte, v CBS Nakladatelství jsme na jaře tohoto roku nahráli úplně první audioknihu Moravské hrady a zámky z nebe. U příležitosti vydání knihy Slezské hrady a zámky z nebe jsme se proto rozhodli v této tradici pokračovat a i tento titul se může po právu pyšnit svojí vlastní audioknihou. Tentokráte jsme ale nebyli mluvčími my, nýbrž naše děti. Právě děti svojí bezprostředností a nevinností dokáží zaujmout jak své vrstevníky, tak starší generace.

Celkem se do namlouvání 48 pověstí, předmluvy a bonusové části pustilo 28 dětí, díky čemuž vznikla necelou hodinu dlouhá audiokniha. Nejmladším „dabérům“ bylo 3,5 a 5 let a na svůj věk předvedli výborné výkony.

 

Vyhodnocení otázky č.4: Ke knize vyšlo také DVD namluvené dětmi, jehož myšlenkou bylo zpříjemnit prohlížení knihy seniorům a těm, co si text nemohou přečíst sami. Co na něj říkáte?

 

81 % zákazníků uvedlo, že DVD nemají a nevěděli o něm. 16 % zákazníků uvedlo, že DVD nemají, ale projevili o něj zájem. V 3 % bylo zmíněno, že zatím neví, jak by ho využili.

Z odpovědí na poslední otázku si odnášíme především to, že je důležité tuto pěknou myšlenku promítnutou do audioknihy na DVD, a hlavně její poslání, zpropagovat společně s knihou tak, aby o ní zákazník věděl již v době koupě knihy a aby správně pochopil jeho účel.

Výstup a shrnutí provedeného průzkumu

Průzkum byl veden ve velice příjemném duchu, zákazníci ve většině případů ochotně odpovídali na položené otázky. Výstup z hodnocení spokojenosti s knihou Slezské hrady a zámky z nebe je potěšující ve všech směrech a dozvěděli jsme se zajímavé a přínosné informace. Jednání s obchodníky při samotném prodeji bylo hodnoceno velice kladně, nápad na koncepci knihy byl zákazníky vítán a dostali jsme i další tipy jak knihu vylepšit.

Prohlédnout si knihu a třeba ji i sami zhodnotit můžete zde

Připravujeme knihu leteckých fotografií z ORP Liberec - LIBEREC A OKOLÍ Z NEBE

Připoutejte se, prosím, a vydejte se s námi na vzdušnou plavbu. Prolétnete se nad krajinou, kde lesy jsou tak hluboké, že jimi můžete bloudit hodiny a nepotkáte ani živáčka, a městečka a vesničky tak přitažlivé, jako nikde jinde. Ano, přesně taková je krajina, od nepaměti střežená bájným Ještědem. Přesně takový je Liberec a okolí. Všechny jeho krásy si navíc budete moci vychutnat v připravované knize leteckých fotografií Liberec a okolí z nebe.

Věděli jste, že…

Potěšte své okolí originálním dárkem

Chcete překvapit zastupitele Vaší obce, obchodní partnery, žáky Vaší školy či zaměstnance originálním dárkem? Marně si lámete hlavou, co pořídit jako poděkování za jejich dosavadní práci? Chcete na vítání občánků potěšit rodiče zajímavým upomínkovým dárkem? Pak pro Vás máme tip!

Věnujte jim knihu leteckých fotografií Liberec a okolí z nebe!

Každá obec má v knize své místo

Každý, kdo bude knihou listovat, si může vychutnat jedinečné pohledy z letadla na svoji obec, oblíbené místo či památku. Jelikož se nově zaměřujeme na obce s rozšířenou působností a jejich okolí, můžete se těšit na velmi zajímavé snímky ze všech koutů tohoto území. Oproti regionálním knihám máme ještě jednu novinku. V regionálních knihách byly vždy PR texty zapojených obcí, firem, škol či farností v zadní části.

Nově budou mít zapojené obce prezentace vždy u svého snímku v první fotografické části knihy. Na jednom místě tak bude moci čtenář obdivovat krásy Liberce a přilehlých obcí a zároveň se o nich dozvědět zajímavé informace.

Zaujali jsme Vás? Podívejte se na ukázku - knihu z ORP Šlapanice: ŠLAPANICE A OKOLÍ BRNA Z NEBE

Propagujte se zajímavěji

Zapojením se do projektu ale nezískáte jen knihy leteckých fotografií Liberce a okolí. Navíc budete mít možnost se propagovat zajímavým způsobem. Díky průměrnému nákladu 5 000 výtisků si tak můžete být jisti, že námi vytvořená prezentace zaujme velké množství čtenářů.

Budete tak mít příležitost ukázat, že jste nedílnou součástí regionu Liberecka. Zmiňovaný článek na základě Vašich podnětů vytvoří tým kreativních textařů a textařek. Vaším jediným úkolem bude pouze korektura výsledné podoby. Projektoví koordinátoři s Vámi budou v kontaktu, budou Vás informovat o aktuálním stavu knihy, řešit s Vámi korektury i všechna Vaše přání a potřeby. A samozřejmě Vás budou informovat i o datu dodání hotových knih.

Slova chvály od zapojených starostů a ředitelů

Kniha je vyvedena v českém i anglickém jazyce, vychutnají si ji tak i Vaši zahraniční partneři a přátelé. Bez problémů ale můžeme zpracovat i další jazykové mutace Vaší prezentace.
Že se jedná o originální dárek můžou potvrdit i starostové a ředitelé, kteří naše knihy mají – podívejte se na jejich spokojené reference.

Zapojte se i Vy

Projekt Liberec a okolí z nebe startuje právě v těchto dnech. Kniha má ale omezenou kapacitu, proto příliš neváhejte a spojte se s naší regionální projektovou manažerkou Martinou Ondráškovou na telefonním čísle +420 602 301 931 nebo na mailové adrese ondraskova@cbs-cesko.cz.

Případně vyplňte kontaktní formulář a my se Vám ozveme sami.

Do knižního světa jsme uvedli Česko z nebe Exclusive

Jak jsme v předchozích dnech a týdnech avizovali, vydali jsme k 10. výročí CBS Nakladatelství unikátní knihu Česko z nebe Exclusive. Takovou knihu jsme samozřejmě museli i náležitě uvést do knižního světa a pokřtít ji.

Každý rok zastoupil jeden produkt

V úterý 2. února 2021 se několik málo našich kolegů sešlo v sídle CBS Nakladatelství, aby pokřtili knihu leteckých fotografií Česko z nebe Exclusive. Samotnému křtu ale předcházel ještě rychlý průlet desetiletou historií firmy, kterou jsme si připomněli prostřednictvím 10 produktů.

Mapa do každé zlínské schránky

Začali jsme rokem 2011, kdy jedním z našich prvních produktů byla i ručně malovaná mapa Zlína. Na mapě si můžete všimnout ještě starého loga, protože firma se dříve jmenovala Malované mapy. Náklad této mapy byl 45 000 kusů. Obchodní model byl totiž takový – proč by se měla firma zapojit do této mapy? No protože bude ve 40 000 schránkách ve Zlíně. Proto jsme jich vytiskli 45 000 kusů a 5 000 kusů máme stále ještě na skladě 🙂

Tiskli jsme na lesklý papír

V dalších letech jsme se naplno pustili do regionálních ručně malovaných map. V roce 2012 to byla například mapa regionu Zlínska a Luhačovicka. Krásný region a krásná mapa. V té době jsme použili i lesklý papír.

Zabíráme i Čechy

V roce 2013 jsme pak vydali mapu Krkonoše a Podkrkonoší, kdy jsme se přesunuli z Moravy i do Čech.

Obchodník na každém rohu

Rok 2014 patřil mapě Žďárska. Inovací bylo i vytvoření „maskota“. Na mapě Žďárska tak má svoji karikaturu naše obchodní ředitelka Blanka Imramovská.

Vytváříme první knížečku

Rok 2015 ovládla mapa Příbramska. V tomto roce mělo zájem o partneství v mapě hodně obcí a tak jsme k mapě vytvořili i brožurku se zapojenými obcemi, firmami a školami.

Edice Česko z nebe má první přírůstek

Zlomovým se stal rok 2016, kdy jsme vydali naši první knihu leteckých fotografií Brněnsko z nebe. V této době jsme se už přejmenovali na CBS Nakladatelství. Můžete si na knize všimnout i nového improvizovaného loga Česko z nebe, které vytvořil Milan Paprčka. A tato kniha byla křtěná přesně jeden den před narozením Milanovy dcery.

Nové logo i nový design

Knihám jsme se věnovali i v dalším roce, kdy jsme vydali například knihu Zlínsko z nebe. Zde jsme zapracovali na novém designu knih a také na novém logu.

Čechoslováci oslavili vznik Československa

I my jsme si v roce 2018 připomněli jedno významné výročí a oslavili jsme ho Historickou mapou 100 let vzniku Československa. Tehdy jsme se rozhodli vytvořit společný projekt českých a slovenských obchodníků i výroby.

101 dalmatinů?

Následující rok jsme se rozhodli opět spojit své síly se slovenskými bratry a společně jsme dali vzniknout knize leteckých fotografií 101+101 leteckých pohledů na Česko a Slovensko. Navázali jsme tak na stoleté výročí a knihou oslavili 101 let vzniku Československa. Zajímavé je, že kniha je vydaná ve dvou verzích – české a slovenské.

Děti jsou naše budoucnost

V roce 2020 jsme se oklikou vrátili zase k našim starým známým malovaným mapám a vytvořili jsme hned dva nové produkty – Malovanou magnetickou mapu, která byla vyvinuta již v roce 2019 jako učební pomůcka do škol. Další byla edice Malovaných cyklomap pro děti, kdy jako první vyšla Malovaná cyklomapa Kladensko dětem. Tento produkt odešel z Čech na Slovensko a pak se zase vrátil do Čech. Tyto mapy vznikly na základě malované mapy Slatiňan, kdy mapu kompletně celou malovaly děti.

Křtili jsme vodou z Labe

Samotný křest knihy Česko z nebe Exclusive pak vzal rychlý spád. Náčelník Milan Paprčka pronesl o knize pár slov, kde jí mimo jiné popřál úspěch, a slavnostně knihu pokřtil vodou z Labe. Následně jsme se všichni přítomní do knihy na památku podepsali.
A pak už jsme jen chvilku poseděli a vzpomínali, co jsme za těch 10 let prožili, co dokázala vytvořit firma a co nám budoucnost připravila.

V těsné blízkosti Brna se rozkládá region, který překvapí svou mnohotvárností a rozmanitostí, množstvím památek i pozoruhodných přírodních krás. Ano, přesně takové jsou Šlapanice a okolí Brna. Prolétněte se spolu s námi nad tímto regionem a poznejte jej tak trochu jinak – pohledem ptáků a pilotů.

Jeho správním centrem jsou Šlapanice. Toto starobylé město, jehož historie sahá až do časů, kdy jižní Moravou putovaly tlupy pravěkých lovců, vás mile překvapí. Jeho pýchou je nejen kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl vystavěn patrně už na konci 12. století, ale i sousední scholasterie z přelomu 13. a 14. století. Kromě toho, že tento starý název dokládá, že už ve středověku bývala ve Šlapanicích škola, se v muzeu sídlícím ve scholasterii dozvíte mnoho zajímavého o regionu a jeho historii i kultuře.

Nejkrvavější bitva i duchovní místo

A zjistíte také, že Šlapanice jsou tím nejlepším místem, odkud lze vyrazit za poznáním míst, kde v prosinci roku 1805 proběhla nejkrvavější bitva v dějinách Českých zemí – bitva u Slavkova. Věděli jste, že bojiště bylo tak rozlehlé, že se do jeho prostoru vejdou katastry pětadvaceti obcí? Napoleon a jeho generálové měli skvělé pozorovatelny v podobě kopců Žuráň, Santon a Pracký kopec.

Vy však při listování touto knihou dohlédnete mnohem dál. Až k jeskyním Moravského krasu nebo do hlubokých lesů obklopujících Bílovice nad Svitavou, z nichž byl v prosinci roku 1924 pokácen první vánoční strom určený pro výzdobu brněnského náměstí Svobody.

Potěšíte se pohledem na barokní krásu poutního chrámu Narození Panny Marie a areálu Duchovního centra sv. Františka z Pauly ve Vranově, svou velikostí vás ohromí monstrózní mokerská cementárna a vápenka. Její areál při pohledu ze země jistě nevypadá nijak vábně, stejně jako velké lomy, které se tady zakusují do zemského povrchu. V této knize se vám však představí z úplně jiného úhlu.

A vy zjistíte, že i tato díla lidských rukou dodávají krajině jisté kouzlo, dokreslují její ráz a jsou zrovna tak zajímavá jako třeba svahy vinic v jižní části regionu. Věděli jste například, že víno z Újezdu u Brna bývalo už před staletími tak dokonalé, že dokonce samotný biskup Tas Černohorský si v roce 1465 vymínil, aby mu byla dovážena výhradně zdejší vína?

Duchovní centrum sv. Františka z Pauly

Hluboké a tajemné lesy rozprostíraly se v místě, kde v roce 1240 zjevila se ve snu slepému moravskému knížeti Vilémovi Panna Maria. Vyvedla zbloudilého knížete z lesa a na její přímluvu byl také uzdraven. Vilém nechal na místě zjevení postavit dřevěný kostelík s Mariinou soškou, kterou zde mezi dvěma duby nalezl. Zpráva o zázraku se rychle roznesla a ke kostelíku začala proudit procesí poutníků modlících se o útěchu či uzdravení. Malý dřevěný kostelík byl v 17. století přestavěn v impozantní barokní chrám Narození Panny Marie a v jeho blízkosti vyrostl i klášter, který začal spravovat řád paulánů. Z rozhodnutí císaře Josefa II. byl sice klášter ve druhé polovině 18. století zrušen, nezanikl však. Pauláni se o dvě stě let později vrátili a vytvořili z prastarého mariánského poutního místa duchovní centrum, které je otevřeno poutníkům z celého světa.

Památník Mohyla míru

Bitva u Slavkova byla největší a nejkrvavější bitvou v Českých zemích. Slavkovské bojiště se rozkládalo na území nynějších 25 obcí, během bitvy zahynulo na 60 tisíc lidí.

Na památku všem obětem této bitvy byl na Prackém kopci v letech 1910–1912 postaven památník Mohyla míru, který se tak stal prvním mírovým památníkem v Evropě. Možná víte, že pod podlahou kaple, která se uvnitř mohyly nachází, je umístěna kostnice, v níž jsou uloženy ostatky nalezené v prostoru bývalého bojiště. Věděli jste ale, že tato kaple má díky svému zaklenutí pozoruhodnou akustiku, kterou se vyznačuje například katedrála sv. Pavla v Londýně? Zkuste se postavit do jednoho z rohů kaple a něco zašeptat. Ten, kdo bude stát v rohu protějším, vás uslyší tak dobře, jako by stál přímo vedle vás. Za touto pozoruhodnou akustikou tedy nemusíte jezdit přes půl světa. Stačí se projít k Mohyle míru.

Vinohrady v každé vesničce i největší tanková bitva

Újezd u Brna ovšem není jedinou zdejší vinařskou obcí. Vždyť Viničné Šumice mají jiskřivý mok přímo v názvu a vinohrady byste našli snad v každé vesničce nacházející se v jižní i východní části Šlapanicka. Poněkud jiné obrazy čekají v západním cípu tohoto krásného regionu. Tudy protéká říčka Bobrava, která v krajině doslova čaruje. Její klikatící se údolí ukrývá mnohá tajemství a láká k objevům a poznání. Lidé se tady usadili už v dávných dobách a během staletí dokázali spolu s přírodou vytvořit z tohoto koutu Moravy úžasné místo. Bohaté dějiny zde zanechaly svou nesmazatelnou stopu v podobě starobylých kostelíků, mlýnů na Bobravě či zámečků, ale i ozvěnu největší tankové bitvy druhé světové války, která proběhla u Ořechova. A všechno toto činí ze Šlapanicka jeden z nejzajímavějších regionů Moravy.

Region ORP Šlapanice na leteckých fotografiích si můžete prohlédnout v knize leteckých fotografií ŠLAPANICE A OKOLÍ Z NEBE. Prolistujte tuto knihu. Může se stát nejen inspirací, ale také třeba jakýmsi malým průvodcem na vašich cestách za objevy a poznáním.

Česko z nebe, domov můj (Karel Gott - Vltava)

V dnešní náročné době, kdy nemůžeme cestovat jsme si pro nás i pro Vás připravili "letecký" dárek, který během prvního měsíce tohoto roku vidělo a potěšilo téměř 5 tisíc diváků. Je to video leteckých záběrů na naši krásnou zemi sestříhané v nádherné písni "Vltava" v jedinečném podání "Božského Káji".

Leden je vždy spojený s přípravou na nejdůležitější kampaň v CBS Nakladatelství - Leteckého snímkování 2021, které je už trvalou součástí našeho portfolia produktů. Hned první pracovní dny nového roku probíhalo školení všech zainteresovaných do projektu a příprava všech podkladů pro start kampaně.

Pokud Vás zajímá zákulisí z práce pilotů a leteckých fotografů, podívejte se na tutu reportáž v relaci RTVS Ahoj Slovensko nebo si přečtěte článek na aeroweb.cz: Česko a Slovensko z nebe aneb jak se fotí z letadla.

Nové knihy z edice Česko z nebe

Pokračujeme v našem cíli dokončit regionální řadu leteckých knih Česko z nebe. V ledu jsme vydali 2 nové knihy: Šlapanice a okolí Brna z nebe a Chebsko z nebe.

ŠLAPANICE A OKOLÍ BRNA Z NEBE
Kde byla svedena nejtěžší tanková bitva 2. světové války, jak rozlehlé bylo bojiště slavné bitvy u Slavkova a co všechno ukrývá malebné údolí říčky Bobravy? To vše a mnohem více se dozvíte při listování touto knihou.

Prolistujte si knihu ONLINE

CHEBSKO Z NEBE
Kde byl zavražděn Albrecht z Valdštejna, kolik barev může mít někdejší solné jezero a kde všude probublávají bahenní sopky? Toto vše a mnohem více vám prozradí tato kniha. Hezký zážitek!

Prolistujte si knihu ONLINE

Připravujeme nové projekty

V lednu jsme nastartovali nejen novou kampaň pro knihu z edice Česko z nebe, ale i pro další knihu z edice Čarovné Česko.

KRALOVICE A OKOLÍ Z NEBE Vydejte se na vzdušnou pouť nad krajinou, v níž se střídají roviny s romantickými údolími a hlubokými lesy a která se během staletí proměnila v téměř bezednou pokladnici architektonických skvostů. To jsou Kralovice a okolí. Všechny jejich krásy si navíc budete moci vychutnat v připravované knize Kralovice a okolí z nebe.

ČAROVNÉ ČESKÉ ŠVÝCARSKO A OKOLÍ
Pohádkové lesy kam až oko dohlédne, tajuplné rokle a soutěsky, průzračně čisté bystřiny a mohutné věže pískovcových měst. Spousta nevšedních zážitků na vás čeká v krajině plné tajemství, v Českém Švýcarsku. Vstupte proto s námi a prostřednictvím těch nejzajímavějších fotografií objevte, jak vypadá Čarovné České Švýcarsko a okolí.

Dobré skutky

I v novém roce pokračujeme v dobrých skutcích. Jak jistě víte, v prosinci jsme darovali naše knihy leteckých fotografií nemocnicím ve Zlínském kraji. Chceme tak poděkovat všem, kdo v první linii pomáhají tam, kde je to nejvíce potřeba – v nemocnicích. Jak řekl náš Náčelník Milan Paprčka: „Zamysleli jsme se, jak můžeme pomoct jiným a zjistili jsme, že na skladě máme knihy, které můžeme věnovat zdravotnickému personálu, který se stará o to, aby ta krize byla zažehnána. Tak jsme se rozhodli pomoct alespoň tak, jak jsme uměli.“

A v této myšlence jsme pokračovali i v tomto roce. Oslovili jsme nemocnici v Uherském Hradišti a po vzájemné domluvě jsme jim pro zdravotníky dovezli 200 knih Uherskohradišťsko z nebe za více jak 120 000 korun.

Obrátili jsme se i na druhou stranu republiky a oslovili jsme Nemocnici Svatá Anna v Plané. Slovo dalo slovo a i zde jsme se domluvili na darování knih, v tomto případě 90 kusů Tachovska z nebe v celkové hodnotě více jak 50 000 korun.

Vyhodnocení Velké roční soutěže

Na začátku loňského roku jsme pro naše partnery a zákazníky vyhlásili Velkou celoroční soutěž o hodnotné ceny. Každý, kdo objednal zboží a nebo služby v hodnotě nad 5.000,- Kč, byl automaticky zařazen do slosování. Přesněji řečeno byla do slosování zařazena každá objednávka nad uvedenou částku. Hrálo se o tři atraktivní ceny v hodnotě desetitisíců korun.

Celkově se do soutěže za uplynulý rok zapojilo více jak 1 500 zákazníků s téměř 2 000 objednávkami. A to už je opravdu krásné číslo!

Losování vítězů proběhlo 20. ledna a vy se můžete podívat na záznam losování:

V roce 2021 jsme pro naše zákazníky také připravili Velkou roční soutěž. Už brzy se dozvíte podrobnosti.CBS Nakladatelství

CBS Nakladatelství s. r. o.

Vodní 1972,
760 01 Zlín
Česká republika

Pobočka Pardubice
Sukova tř. 1556
530 02 Pardubice

Kontakt

+420 774 479 544
info@cbs-cesko.cz

Fakturační údaje

CBS Nakladatelství s. r. o.

Vodní 1972, Zlín
760 01 Česká republika

IČ: 24804584
DIČ: CZ24804584

Účet: 2202616996 / 2010

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram